Projekti
Papildināta materiāli tehniskā bāze Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai

Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammu “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” un “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros tika papildināta materiāli tehniskā bāze Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai.

Lai nodrošinātu iespēju Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas Zaļenieku mācību punkta audzēkņiem kvalitatīvi apgūt licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle-Klavierspēle apguvi, mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” apstiprinātā projekta “Pianīna iegāde Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai” ietvaros iegādāts pianīns Yamaha B2. Kopējās projekta izmaksas pianīna iegādei ir 5499,99 EUR, Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējuma daļa 72,73% - 4000 EUR, savukārt Jelgavas novada pašvaldības finansējuma daļu veido 27,27% - 1499,99 EUR.

Lai audzēkņiem piedāvātu iespēju padziļināti apgūt Adobe programmatūras iespējas ilustrācijā un dizainā un kvalitatīvi apgūt licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmu Vizuāli plastiskā māksla, mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”  apstiprinātā projekta “Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai” ietvaros iegādātas sešas grafiskās planšetes un sāniski atverami vāciņi ar stendu. Kopējās projekta izmaksas grafisko planšetu un vāciņu iegādei ir 2214,30 EUR, Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējuma daļa 76,77% - 1700 EUR, savukārt Jelgavas novada pašvaldības finansējuma daļu veido 23,23% - 514,30 EUR.

 

Papildināta materiāli tehniskā bāze Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai: