Projekti
Papildus profesionālās izglītības apguvei Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņi uzsāk praktiskās mācības amatu izglītībā

No marta līdz jūnija beigām 4 Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas profesionālās izglītības programmas “Restaurācija” 4.kursa audzēkņi kļuvuši par mācekļiem, lai nākotnē papildus profesionālās izglītības kvalifikācijai varētu pretendēt uz Zeļļa diplomu.

Šī ir jauna prakse – līdz šim Latvijā nav izdevies veiksmīgi īstenot Profesionālās izglītības un Amatu izglītības vienlaicīgu apguvi, kad audzēknis iegūstot profesionālās izglītības kvalifikāciju vienlaicīgi uzsāk gatavošanas Latvijas Amatniecības kameras Zeļļa diploma iegūšanai, kļūstot par mācekļiem. Tā kā Zaļenieku komerciālai un amatniecības vidusskolai ir cieša sadarbība ar Latvijas Amatniecības kameru, tās Restaurācijas meistariem, tad skola ir uzsākusi pilotprojektu, īstenojot 4 restaurēšanas amata mācības programmas Latvijas Amatniecības kameras meistaru vadībā.

Praktiskie darbi meistara vadībā notiek Zaļās muižas pils telpās. LAK meistara Edvīna Krūmiņa vadībā tiek īstenota amatu mācības programmas “Marmora grīdas restaurēšana” un “18.gs.krāsns restaurēšana”. Savukārt LAK meistare Elga Zariņa vada amatu mācības programmu “18gs.sienu gleznojumu restaurēšana – sienu gleznojumu attīrīšana un konservācija Zaļās muižas pils zālē” un “19.gs.krāsns restaurācija”.

Kopumā projekta ietvaros 12 Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņiem būs iespēja apgūt 320 stundas praktiskā darba Latvijas amatniecības kameras meistaru vadībā, lai nākotnē papildus profesionālās izglītības kvalifikācijai varētu iegūt Zeļļa diplomu.

Mācekļu apmācības notiek Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Darba vidē balstītas apmācības uzsākšana būvniecības un restaurācijas nozarēs Zemgalē un Paņevežā" ietvaros. Projekta kopējais finansējums – 290 334.64 eiro, tostarp ERAF finansējums – 246 784.44 eiro.

 

Projekta vadītāja:

Lelde Šantare

attels1