Izglītība
izglītības pasākumi

Jelgavas novada izglītības iestāžu interešu izglītības pulciņi, realizējot šī mācību gada programmas, aktīvi piedalās valsts mēroga interešu izglītības konkursos.

20.maijā Jelgavas 4.vidusskolā notika XI Latvijas zēnu koru salidojuma “Puikas! Dziedāsim!” II jeb  Zemgales reģiona kārta, kurā piedalījās arī Kalnciema  vidusskolas un Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas apvienotais zēnu koris, diriģentu Maritas Sondores un Guntras Minkevicas vadībā.   Kora sniegums tika novērtēts ar  1.pakāpes diplomu, tādējādi izcīnot tiesības piedalīties XI Latvijas zēnu koru salidojumā  un dziedāt lielajā koncertā Cēsu Pils parka estrādē 2023.gada 26.maijā. 

21.maijā Vilces tautas namā norisinājās Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu  Zemgales reģiona sarīkojums “Pulkā eimu, pulkā teku 2023”,  kurā piedalījas bērnu un jauniešu folkloras kopas:  “Tarkšķi” no Iecavas , “Kalējiņi” no Jelgavas valstspilsētas  pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” , Daugmales kultūras centra bērnu folkloras kopa, Kalnciema vidusskolas folkloras kopa “Sudrabiņš” ( vadītāja Dzintra Ķezbere), Vilces pamatskolas folkloras kopa “Rukūzīte” (vadītāja Guna Čodare) un Ozolnieku vidusskolas folkloras kopa “Knipati” (vadītāja  Inese Mičule).

Sarīkojuma 1. daļā notika koncerts, kurā  katra kopa sniedza 7 minūšu programmu, demonstrējot savas prasmes vienā vai vairākos folkloras žanros(mutvārdu daiļrade, tradicionālo mūzikas instrumentu spēle, dziedāšana, dejošana) par  2022./2023. mācību gada tēmu „Amati un amatnieku prasmes tradicionālajā kultūrā”. Sarīkojuma otrajā daļā, kamēr žūrija –Valsts izglītības satura centra folkloras projektu koordinatore Māra Mellēna un  BJC ”Rīgas skolēnu pils” folkloras kopu vadītāja Dina Liepa – apspriežas ar kopu vadītājiem, Iecavas ”Tarkšķu” vecākā grupa zālē vadīja jautru un atraktīvu  rotaļu programmu.

Jelgavas novada skolēnu folkloras kopas saņēma VISC diplpmus par 1.pakāpi ( ”Knipati”un ”Rukūzīte”) un 2.pakāpi ( ”Sudrabiņš”) un ieguva tiesības piedalīties Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālajā sarīkojumā “Pulkā eimu, pulkā teku”, kas norisināsies Cesvainē 20.un 21.maijā.