Informējam, ka pārceltā nodarbība finanšu pratībā notiks 22. maijā plkst. 14.30-16.30 Ozolnieku Tautas namā. Sīkāka informācija afišā.

Izmantojiet iespēju iegūt noderīgas zināšanas!