Novada ziņas Pasākumi
Vārpiņa - augstākais pašvaldības apbalvojums

Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienas nedēļā Jelgavas novada pašvaldība svinīgā pasākumā 16.novembrī pasniegs augstākos apbalvojumus, “Goda diploms” un “Atzinības raksts”, sakot patiesu paldies Jelgavas novada cilvēkiem, kuru ieguldījums kādā jomā ir bijis neatsverams novada attīstībā.

Jelgavas novada pašvaldības deputāti 25. oktobra domes sēdē apstiprināja astoņus augstāko apbalvojumu saņēmējus, kuru godprātīgais darbs, aktīvā pilsoniskā stāja, pašaizliedzība un patriotisms stiprina ne vien Jelgavas novadu, bet Latviju kā demokrātisku un nacionālu valsti.

Valsts augstāko atzinību saņems izcilas personības visdažādākajās jomās – gan pedagogi, kultūras darbinieki, gan tiesu sistēmas, dzimtsarakstu sistēmas un sabiedriskie darbinieki. 

Ar 25. oktobra domes lēmumu augstākais apbalvojums “Goda diploms” piešķirts: 

  • Jelgavas novada pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētājam Modrim Žeivotam par nozīmīgu ieguldījumu demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Jelgavas novadā;
  • Jelgavas novada deju kolektīvu virsvadītājai Ievai Karelei par ilggadēju un profesionālu darbu, veicinot tautas deju tradīcijas saglabāšanu un pārmantojamību nākamajām paaudzēm;
  • Staļģenes mazpulka vadītājai Andai Skrupskai par radošu, ilggadēju un augstvērtīgu ieguldījumu darbā ar bērniem un jauniešiem Jaunsvirlaukas pagastā, īstenojot viņu izglītošanu individuālo lauksaimniecisko prasmju apguvē, uzņēmējdarbības iemaņu veicināšanā, lauku attīstības sekmēšanā, vides izglītībā un lauku vides sakopšanā. 

Savukārt “Atzinības rakstu” saņems:

  • Kalnciema pagasta ilggadēja mūzikas skolotāja, Kalnciema pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva koncertmeistare Ausma Freimane par ilggadēju, nesavtīgu un radošu darbu mūzikas izglītībā;
  • ilggadēja Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Anda Strautniece par nozīmīgu ieguldījumu Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas izveidošanā un attīstībā, kā arī gadskārtu tradīciju saglabāšanā;
  • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Jelgavas reģionālās nodaļas Pensiju daļas vadītāja, Jelgavas novada Ozolnieku pagasta iedzīvotāja Vita Karabača par augstu profesionālo meistarību un nozīmīgu ieguldījumu Jelgavas novada iedzīvotāju sociālajā drošībā;
  • Cenu pagasta Ānes pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” vadītāja Inese Jumīte par profesionālu ieguldījumu novada un valsts mērogā, nodrošinot iekļaujošu, vienlīdzīgu un kvalitatīvu pirmsskolas izglītības pakalpojumu;
  • ilggadēja Elejas vidusskolas bioloģijas un dabaszinību skolotāja Velta Smolova par radošu, ilggadēju un augstvērtīgu ieguldījumu darbā ar skolēniem, īstenojot pamata un vidējās izglītības programmas, audzināšanas darbu, attīstot jauniešu kritisko domāšanu, uzņēmību un patstāvību. 

“Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstošs, priekšzīmīgs un panākumiem bagāts darba mūžs. Ar patiesu lepnumu raugos uz katru no “Goda balvas” saņēmējiem, mūsu novada patriotiem, kas spēcina un iedvesmo mūs visus,” saka Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Madars Lasmanis.

Šogad ceremonija notiks 16. novembrī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes aulā.