Izglītība
Pasniegtas LBTU Attīstības fonda stipendiju apliecības 13 izciliem studentiem

Arī šajā rudens semestrī, jau četrpadsmito reizi, svinīgā ceremonijā tika godināti Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte - LLU) Attīstības fonda stipendiāti, kuri studiju laikā sevi ir pierādījuši kā mērķtiecīgus un sociāli aktīvus studentus. Viņi ne tikai iedvesmo, bet arī kalpo kā piemērs citiem studējošajiem.  

Stipendiātus un klātesošos uzrunāja LBTU studiju prorektors Aigars Laizāns: "Jūs esiet tie, kuru ieguldītais darbs ir ieguvis visaugstāko novērtējumu. Taču stipendijas uzliek dubultu pienākumu, kas virza nākotnes virzienā un pieprasa atbildību pret iepriekšējiem, kā arī nākamajiem stipendiātiem. Tagad jums ir laiks mazliet ievilkt elpu un atgūt ieguldītos spēkus jaunu mērķu sasniegšanai. Novēlu, lai šīs stipendijas sniedz jums atbalstu nākotnes plānu īstenošanā!"

Stipendiāti, pateicoties ieguldītajam darbam un sasniegumiem, turpmākajā pusgadā vai gadā ik mēnesi saņems kādu no stipendijām. To izmaksas mērķis un apjoms ir atšķirīgs, taču visu mecenātu mērķis ir atbalstīt izcilus studentus un viņu centienus iegūt augstāko izglītību. 2022./2023. gada rudens semestrī stipendiju apliecības tika pasniegtas 13 studējošajiem 12 LBTU Attīstības fonda stipendiju programmās.

Mēs lepojamies ar mūsu novada studentēm Evelīnu Slavnovu un Anželiku Maslovsku.

Evelīna Slavnova kļuva par Latvi Dan Agro stipendijas laureāti, kura turpmākos piecus mēnešus 120 eiro. 

Evelīna Slavnova sevi raksturo kā zinātkāru un ar nopietnu attieksmi uz studiju procesu, līdz ar to ātri apgūst jaunas iemaņas. Evelīna piedalījusies dažādās konferencēs un semināros, kā, piemēram, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) organizētā seminārā par lopkopību saimniecībās, konferencē "Līdzsvarota lauksaimniecība 2022","Pasaules augsnes dienā 2021" un "Agronomu diena 2021". Tāpat viņa izstrādāja pētniecisko darbu "Alternatīva lopbarība kā jauns proteīna avots cūku ēdināšanā" un izstrādes laikā viņa sevi pierādīja kā mērķtiecīgu, kā arī zinošu studenti.

LBTU Senāta stipendija tiek pasniegta izciliem studentiem studijās, pētnieciskajā darbā un ārpusstudiju aktivitātēs. Un šogad par šīs stipendijas laureāti kļuva Anželika Maslovska, kura turpmākos 10 mēnešus saņems 196 eiro.

Studente vēl pirms studiju uzsākšanas ir izrādījusi interesi par nozari un jau ir spērusi pirmos soļus arī darba vidē. Uzsākot studēt, viņa ļoti aktīvi iesaistījās zinātniskajā darbībā, piedaloties zinātniskajās konferencēs ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām. Anželika vēlas turpināt pētniecisko darbu pie dažādām nozares aktualitātēm, izceļot informācijas tehnoloģiju lomu un nepieciešamību darba tirgū.