Pasākums

Valsts svētku ieskaņā Jelgavas novada pašvaldība 16.novembrī pasniedza pateicības saviem amatiermākslas kolektīvu vadītājiem par dalību XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos. Jelgavas novadu svētkos šovasar godam pārstāvēja 662 dalībnieki no 34 kolektīviem.

Jelgavas novada pašvaldība aicināja visus novada kolektīvu vadītājus un svētku organizatorus, lai vēlreiz atcerētos svētku mirkļus un pateiktos katram par ieguldīto darbu un enerģiju svētku tapšanā. Pasākums pulcēja koru, ansambļu, mazākumtautību folkloras kopu, deju kolektīvu un tautas lietišķās mākslas studijas vadītājus – kopā 28 pārstāvjus.

Pateicības rakstus, dāvanu un paldies vārdus kolektīvu vadītājiem, kā arī citiem iesaistītajiem teica domes priekšsēdētājs Madars Lasmanis un pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte.