Uzņēmējdarbība Novada ziņas
Pašvaldība uz laiku neiekasēs tirdzniecības nodevas maksu

Jelgavas novada pašvaldība savā administratīvajā teritorijā no 2021. gada 4. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam neiekasēs nodevas maksu par tirdzniecību publiskās vietās. Šādu lēmumu domes deputāti pieņēma aizvadītā gada decembra domes sēdē, veicot grozījumus saistošajos noteikumos Nr.7 “Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā”.

Ņemot vērā pašreizējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību un valstī noteiktajiem ierobežojumiem, uzņēmējiem katrs atbalsts ir svarīgs un nepieciešams. Aizvadītajā gadā ļoti būtiski samazinājusies iedzīvotāju un tūristu plūsma novadā.

Jānorāda, ka tie uzņēmēji un tirgotāji, kuri jau ir samaksājuši un iegādājušies tirdzniecības atļauju līdz 2021. gada 30. jūnijam, tiek aicināti rakstīt iesniegumu un pašvaldība iekasēto tirdzniecības nodevas maksu atmaksās. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar uzņēmējdarbības atbalsta projektu vadītāju - Sanitu Smirnovu (sanita.smirnova@jelgavasnovads.lv) tālr.: +371 63048464, +371 28360835.