Uzņēmējdarbība
Pašvaldības pārstāvju un novada uzņēmēju tikšanās

Mēneša sākumā norisinājās pašvaldības vadības pārstāvju un novada uzņēmēju tikšanās, kas tika organizēta sadarbībā ar biedrību “Jelgavas novada uzņēmēji”. Tikšanās mērķis bija savstarpēji iepazīties un pārrunāt abu pušu sadarbības iespējas, kas veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību novadā.

Biedrībā līdz šim apvienojās bijušā Ozolnieku novada uzņēmēji, savukārt šobrīd, pēc novadu apvienošanās un biedrības nosaukuma maiņas, tai pievienoties tiek aicināti darboties griboši uzņēmēji no visa novada.

Lai pašvaldība dažādu līmeņu sarunās varētu paust un pamatot savu viedokli, ir nepieciešams objektīvs aktuālais uzņēmēju redzējums un viedoklis, savukārt uzņēmējiem savas darbības plānošanai svarīga ir regulāra aktuālās informācijas apmaiņa. Gan pašvaldības, gan uzņēmēju pārstāvji atzina, ka šo un citu jautājumu risināšanai būtiska loma varētu būt jau iepriekšējos gados apspriestās idejas īstenošanai - Uzņēmēju konsultatīvās padomes izveidei.

Tikšanās otrajā daļā moderatora vadībā sanāksmes dalībnieki, sadaloties darba grupās, izvirzīja aktuālākās idejas, kas uzņēmējdarbības vides “iekustināšanai” būtu īstenojamas jau šogad.