Projekti
Pēdējā darba semināra tikšanās

21.februārī uz pēdējo darba semināru tikās  projekta “ Personu ar speciālām vajadzībām iekļaušana darba tirgū” (New Skils) Nr. LLI-404 projekta darba grupa un vadība grupa, uz kuru tika aicināti gan sociālā darba speciālisti, gan dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji un citas ieinteresētās personas.

Galvenā semināra tēma bija personu ar speciālām vajadzībām iekļaušana darba tirgū,  uzlabot šīs mērķa grupas sociālo integrāciju un padarīt pieejamākas apmācības, kas nodrošinātu  jaunas profesionālās prasmes. Projekta partneri tikās, lai pārrunātu divu gadu laikā paveikto un veicinātu ieinteresētās personas diskutēt par šo sabiedrībai aktuālo jautājumu – nodarbinātība.

logo