Iedzīvotājiem Sabiedrības līdzdalība
Foto

Jelgavas novada pašvaldība ir informēta, ka Latvijas Republikas 14. Saeima tuvākajā laikā uzsāks darbu pie grozījumiem Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Tas nozīmē, ka Jelgavas novada pašvaldībai būs iespēja iesniegt arī likumprojektā priekšlikumus. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums paredz, ka 2029 .gadā Jelgavas novada administratīvā teritorija tiek apvienota ar Jelgavas valstspilsētas administratīvo teritoriju. Neatkarīgi no politisko partiju aktivitātēm pašvaldība tiecas izzināt Jelgavas novada ekonomiski aktīvo iedzīvotāju sabiedrisko domu attiecībā uz administratīvo teritoriju apvienošanu, lai paustu iedzīvotāju vairākuma viedokli kā potenciālu atbalstu vai iebildumus likuma grozījumiem. 

Pēc Jelgavas novada un Ozolnieku novada apvienošanas ir bijis ļauts novērtēt likumā ietvertā regulējuma darbību praksē. Līdz ar to aicinām iedzīvotājus aktīvi paust savu nostāju likumā paredzētajam regulējumam attiecībā uz Jelgavas novada apvienošanu ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldību 2029. gadā.

Ņemot vērā sasteigto priekšlikumu iesniegšanas termiņu, pašvaldība uzskata par nepieciešamu noskaidrot sabiedrības viedokli un  veikt ekspresaptauju iedzīvotāju vidū elektroniskā veidā, nosakot aptaujas termiņam noslēguma datumu – 16. februāri.

Aicinām gan jauniešus, gan ekonomiski aktīvos iedzīvotājus un digitāli prasmīgos seniorus visos pagastos atsaukties un aktīvi iesaistīties aptaujā, lai pašvaldība sasniegtu maksimāli plašu novada iedzīvotāju loku un spētu paust vairākuma viedokli par nostāju attiecībā par teritorijas nākotnes izaugsmes scenāriju.

Būt vai nebūt vienotiem ar pilsētas pašvaldību? Par ko Jūs iestājaties?

Aptaujā aicināts piedalīties ikviens pilngadīgs Jelgavas novada iedzīvotājs.

Aptauja aizpildāma ŠEIT.