Sabiedrības līdzdalība
baneris

Jelgavas novada pašvaldība aicina ikvienu jaunizveidotā novada iedzīvotāju neatkarīgi no vecuma iesaistīties ideju bankā – līdz 15. janvārim paust savas domas, kādus simbolus, vērtības, elementus būtu nepieciešams iekļaut, atspoguļot jaunajā Jelgavas novada simbolikā – Jelgavas novada ģerbonī.

Līdz ar administratīvi teritoriālo reformu Jelgavas novadu un Ozolnieku novadu apvienojot vienā, dome lēmusi arī par jauna ģerboņa izstrādi.

Gan līdzšinējā Ozolnieku novada, gan līdzšinējā Jelgavas novada vēstures faktu, dabas vērtību, teritorijas unikalitātes iezīmes ir būtiskas kā asociāciju, atmiņu, priekšstatu kopums, ar ko cilvēkiem, tās iedzīvotājiem un arī tūristiem radām un veidojam stāstu par Jelgavas novada vērtībām. Ar ko Jelgavas novads ir unikāls? – pašvaldība gaida iedzīvotāju priekšlikumus, lai Jelgavas novada ģerbonis top cieņpilns pret vēsturi, dabu, tradīcijām un top jauns stāsts, jauna leģenda par Jelgavas novada attīstības lappusi.

Visas idejas tiks nodotas jaunā Jelgavas novada ģerboņa izstrādātājiem.

Aptauja

Apkopojot visas iedzīvotāju idejas, simbolikas izstrādātāji uzsāks ģerboņa māksliniecisko radīšanu, ņemot vērā arī vēstures faktus, teritorijas bagātības, kā arī striktus heraldiskos nosacījumus. Ģerboņa izstrādes procesā taps trīs varianti, ko Jelgavas novada pašvaldība nodos iedzīvotāju balsojumam. Attiecīgi pēc iedzīvotāju balsojuma Jelgavas novada ģerbonis līdz ar domes un Heraldikas komisijas apstiprinājumu varēs tikt pielietots pašvaldības reprezentācijā un Jelgavas novada identitātes jaunajā posmā.

Jāpiebilst, ka šobrīd ar domes lēmumu uz noteiktu laiku Jelgavas novadā oficiāli ir apstiprināts līdzšinējais Jelgavas novada ģerbonis kā jaunizveidotās pašvaldības oficiālā simbolika. Lēmums par Jelgavas novada ģerboņa apstiprināšanu, saglabājot jau 2010. gadā Heraldikas komisijas apstiprināto un līdzšinējo Jelgavas novada ģerboni, tika pieņemts, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto metodiku, kas rekomendē pašvaldībām, kurām nemainās nosaukums, turpināt izmantot to pašu ģerboni, ja vien dome tā lemj.