Foto

Jelgavas novadu veido 16 pagasti, katrs ar savu vēsturi, vērtībām un raksturu. Lai veidotu spēcīgu simbolisko identitāti, stiprinātu iedzīvotāju piederības sajūtu savai dzīvesvietai, sākts darbs pie Ozolnieku pagasta ģerboņa izstrādes. Pašvaldība aicina iedzīvotājus iesaistīties un līdz 15. janvārim paust savas domas, kādus simbolus, vērtības, vēsture faktus, elementus būtu nepieciešams atspoguļot pagasta simbolikā.

Ģerbonis ir kā morālo vērtību un vēsturisko sakņu simbols,  kā sava  veida kods, kas uzsver katras vietas unikalitāti. Valsts heraldikas komisija, kas izvērtē jaunu ģerboņu izveides heraldiskos un mākslinieciskos risinājumus, uzsver, ka tiešā veidā izmantot līdzšinējo Ozonieku novada ģerboni nevar, tas saglabās savu vēsturisko vērtību. Taču Ozolnieku pagastam šī ir iespēja noteikt savu identitāti, meklēt savus spēcīgos simbolus, veidot stāstu par vērtībām un vēstures gaitu.

Ar ko Ozolnieku pagasts ir unikāls? – pašvaldība gaida iedzīvotāju priekšlikumus. Visas idejas tiks apkopotas un kalpos par iedvesmu jaunā ģerboņa izstrādē.

Aptauja no 20. decembra drukātā veidā pieejama Ozolnieku pagasta pārvaldē un elektroniski ŠEIT.