Novada ziņas
Piedalies pieredzes apmaiņas braucienu ciklā Pierīgā

Projekta „Tūrisms kopā” ietvaros no aprīļa līdz septembrim tiek organizēti pavisam seši bezmaksas pieredzes apmaiņas braucieni tūrisma jomas profesionāļiem – tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, gidiem un tūrisma speciālistiem.

Katrs no braucieniem tiek organizēts kādā no novadiem, kurā tiek īstenots 2017.gadā uzsāktais projekts „Tūrisms kopā”, kas paredz sadarbību dažādās mārketinga aktivitātēs sešu Pierīgas novadu starpā – Ķekavas, Mārupes, Olaines, Babītes, Ozolnieku un Jelgavas. Braucienu laikā būs iespēja iepazīties ar vietējiem tūrisma uzņēmējiem, klātienē apmeklēt interesantākās novada apskates vietas un  dalīties pieredzes apmaiņā ar kaimiņu novadu tūrisma jomas pārstāvjiem.

Pirmie divi braucieni jau notikuši – š.g. 25.aprīlī Olaines novadā un 22.maijā Ozolnieku novadā. Nākamais plānots 20.jūnijā Mārupes novadā, tad 18.jūlijā Ķekavas novadā un 15.augustā Babītes novadā, 26.septembrī Jelgavas novadā. Braucienos no katra sadarbības novada tiks dota iespēja piedalīties 5 dalībniekiem, tūrisma jomas profesionāļiem. Lai pieteiktos braucienam, jāaizpilda reģistrēšanās anketa: ej.uz/PieredzesApmaina un jāsaņem apstiprinājums par dalību braucienā uz anketā norādīto e-pastu. Dalība ir bez maksas un tajā ir iekļauti transporta pakalpojumi no attiecīgā pieredzes apmaiņas brauciena sākumpunkta, ieejas maksas apskates objektos, pusdienas un grupas vadītāja/gida pakalpojumi.

Pieredzes apmaiņas braucieni ir lieliska iespēja iepazīt citu novadu tūrisma piedāvājumu, kā arī iegūt jaunus sadarbības partnerus. Savukārt, braucienu programmas veidotas tā, lai dalībniekiem būtu iespēja uzzināt gan attiecīgā novada vēsturiskos faktus, gan apmeklēt mūsdienu interesantākos apskates objektus un vietas. Pirmie divi braucieni jau pierādījuši, ka tūrismam Pierīgā ir potenciāls un tas spēj pārsteigt un ieinteresēt dažādas paaudzes un dažādas interešu grupas.

Vairāk informācijas par braucieniem un pieteikšanās kārtību, rakstot uz e-pastu turismskopa@pierigaspartneriba.lv, zvanot +371 28644888 vai sekojot līdzi jaunumiem Facebook.

Projektu „Tūrisms kopā” (17-00-A019.332-000005) īsteno biedrība „Pierīgas partnerība” kopā ar biedrību „Lauku partnerība „Lielupe””, biedrība „Partnerība „Daugavkrasts”” un Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas novadu pašvaldības Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

attels

Informāciju sagatavoja
Aiva Vancāne