Projekti
Pieredzes apmaiņas seminārs - spēle veselībai, labklājībai un izglītībai

Septembra nogalē Portugālē, Lousas pašvaldībā, norisinājās URBACT programmas projekta “Spēles paradigma II” partneru pieredzes apmaiņas seminārs, kas bija veltīts spēlei veselībai un labklājībai.

Projekta eksperte Sandra Rainero pasākuma ievaddaļā klātesošos iepazīstināja ar spēli veselībai un labklājībai, kas iepazīta caur kultūru un mākslu projekta On Stage ietvaros. Tajā vairāku valstu partneri veidoja mūzikas skolas saturu, kas veicinātu sociālas pārmaiņas sabiedrībā un darbā ar bērniem un jauniešiem. Tās tika veidotas kā iekļaujoša un neformāla vieta un vide mūzikai, kas tiek mācīta ar spēles palīdzību, bez mūzikas teorijas. Tā, piemēram, Adelfia pašvaldība Itālijā bērniem mācīja mūzikas spēli caur ķermeņa ritmu, tādējādi pēc stundas ļaujot apmācāmajiem pievienoties orķestrim, spēlēt instrumentu un piedalīties koncertā. Grigny pašvaldība Grieķijā ļāva bērniem veikt eksperimentus, savienojot mūziku un zinātni (STEM pieeja), atskaņojot mūziku blakus vīnogulājiem un tādējādi stimulējot to augšanu (proteīnu melodija).

Ar šo tēmu sasaucās arī viena no prezentācijām un interaktīva darbošanās ar Classplash aplikāciju, kuru izveidojis vietējais iedzīvotājs mūzikas pamatu un teorijas apguvei rotaļīgā un spēles veidā, apgūstot notis, taktu, ritmu, dažādu mūzikas instrumentu spēli. Lousas apgabala pašvaldības skolām šīs aplikācijas izmantošana ir bezmaksas, jauno moduļu testēšanas laikā bezmaksas pieeja tiek sniegta jebkuram interesentam. Aplikācija pieejama šeit: www.classplash.de/en

Vizītes laikā apmeklējām Cerdeira ciematu augstu kalnos, kura moto ir "Home for Creativity" jeb mājas radošumam. 2000-šo gadu sākumā ciemats bija pamests, brūkošs. Sekojot tendencēm attīstīt vietas ar eko piesitienu, šeit ieradās pirmie entuziasti, un, kā atklāj viena no viņiem Kerstina Thomasa, sākās pirmo māju atjaunošanas darbi. Mājas tika atjaunotas vienkāršiem un tradicionāliem līdzekļiem un materiāliem, maksimālo saglabājot seno vidi, tāpat arī mēbeles tika pasūtītas pie vietējiem amatniekiem - tikpat vienkāršas kā pašas senās ēkas. Domājot par to, ko nodosim nākamajām paaudzēm un meklējot jēgu ciemata atjaunošanai, ciemats ir arī saņēmis ilgtspējas ekosertifikātu. Arī šobrīd ciematā pastāvīgi dzīvo daži no aktīvākajiem iedzīvotājiem, daļa māju tiek izīrētas tūristiem (tās apsaimnieko uzņēmums), daļā notiek radošas aktivitātes (kā, piemēram, māla apstrādes radošās darbnīcas, koka, vizuālās mākslas darbnīcas, aušana). Daļa ēku nodotas mākslinieku radošajām rezidencēm un par to apsaimniekošanu atbild bezpeļņas biedrība. Sākotnēji attīstība notika ar Lousas pašvaldības finansiālu atbalstu un šis ir pirmais gads, kad biedrība pati var segt savus izdevumus. Jāpiebilst, ka atrašanās vietas dēļ ar automašīnu iespējams aizbraukt līdz ciemata robežai, tālāk pārvietošanās notiek tikai kājām. www.cerdeirahomeforcreativity.com

Nākamajā dienā apmeklējām Meža skolu, kur tiek aicināti darboties pirmskolas un sākumskolas vecuma bērni. Parastais nodarbību ilgums ir 2 stundas, kuru laikā bērni dodas dabā un iepazīst to dažādos gadalaikos. Ir izveidoti dažādi uzdevumi koku, krūmu, augu, dzīvnieku iepazīšanai, tiek gatavots herbārijs, uzdevumu burtnīcas. Mērķis ir iepazīt mežu ar visām cilvēka maņām un sajūtām - gan pataustīt, gan ieklausīties, gan sasmaržot un - iespējams - pat pagaršot. Brīvdienās, savukārt, mežu gides pavadībā var iepazīt ģimenes ar bērniem. Vairāk informācijas šeit: www.tracosnapaisagem.pt

Tāpat komandējuma laikā bija iespējams apmeklēt vienīgo cirka muzeju Portugālē Momo, kurš izvietojies bijušajā skolas ēkā un darbojas jau 30 gadus. Tajā bērniem un jauniešiem iespējams gan uzzināt cirka vēsturi, gan iepazīties ar dažādiem cirka rekvizītiem, gan iemācīties žonglēt un piedalīties izrādē kopā ar klauniem - muzeja īpašniekiem. Šī ir iekļaujoša vieta, kas aicina ļauties priekam un izziņai.  www.museudocircomomo.org Atgriežoties Lousas pilsētā, garāmejot iepazinām arī vietējās spēles spēlēšanas tradīcijas un garu, kad kafejnīcā, pulcējoties tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem, ikviens var tai pievienoties. Demokrātiski, jo spēlēt var visu vecumu, dzimumu, ādas krāsas un reliģiskās pārliecības pārstāvji, kas apliecina, ka spēle ir iekļaujoša, izglītojoša un aktīva izklaide, kopābūšana un izziņa. Tā veicina gan piederību vietai, gan cilvēkiem.

URBACT programmas projekts “Spēles paradigma II”, Nr. 8211. Projekta ieviešanas laiks: 14.06.2021. - 31.12.2022. Projekta kopīgais finansējums 549190,00 EUR (ERAF finansējums 411568,00 EUR un partneru līdzfinansējums 137 622,00 EUR), tai skaitā Jelgavas novada pašvaldībai novirzītais finansējums 90200,00 EUR (ERAF  finansējums 76670,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 9020,00 EUR un valsts budžeta dotācija 5% 4510,00 EUR).