Projekti Novada ziņas
Pierīgā izveidoti jauni labiekārtošanas elementi

Lai papildinātu un dažādotu jau esošos tūrisma maršrutus Pierīgā, LEADER sadarbības projekta “Tūrisms kopā” ietvaros izveidoti vairāki jauni labiekārtošanas elementi – lielformāta foto rāmji, tapis augstākais grafiti mākslas darbs „Heirēka!” uz ūdenstorņa Olaines Mežaparkā, latviešu gadskārtu svinību vieta Staļģenes muižas parkā, „Četrlapu āboliņš” Švarcenieku muižas parkā, „Sīpols” Salas pagasta Sīpolciemā, „Vietvalžos” un vides elements „Nots” pie Ķekavas Mūzikas skolas.

2018.gada 19.janvārī sešas Pierīgas pašvaldības (Mārupes, Babītes, Olaines, Ķekavas, Jelgavas un Ozolnieku novada) un trīs vietējās rīcības grupas (“Pierīgas Partnerība”, partnerība “Daugavkrasts” un lauku partnerība “Lielupe”) noslēdza līgumu, kas paredz kopīgu mērķtiecīgu sadarbību, lai veicinātu tūrisma attīstību Pierīgā atbilstošos mērķtirgos, kā vienotu tūrisma galamērķi un projekta „Tūrisma kopā” noteiktās aktivitātes. Viena no tām ir maršrutu labiekārtošana. Gandrīz katrā no projektā iesaistītajiem novadiem ir ticis izveidots kāds pašu izvēlēts vides objekts un Mārupes, Olaines, Babītes, Ozolnieku un Jelgavas novados lielformāta vides foto rāmis, tā aicinot novadu viesus pamanīt un „ierāmēt” kādu skaistu objektu vai ainavu.

Lai popularizētu jaunās īpaši veidotās tūristu piesaistes vietas, visas vasaras garumā norisinājās pārgājienu cikls „Iepazīsti Pierīgu”. Katrā no novadiem tika organizēts viens pārgājiens, kas sākās un/vai beidzās pie tur esošā labiekārtošanas elementa. Savukārt, individuālos ceļotājus jaunos tūrisma objektus aicinām apmeklēt, tos kombinējot jau ar esošajiem vai izmantot projekta ietvaros izstrādātos maršrutus, kas atrodami „Apceļo Pierīgu!” brošūrā.

Uz tikšanos Pierīga!

Informāciju sagatavoja
Aiva Vancāne

Ar mērķi sadarboties un vienotām mārketinga aktivitātēm popularizēt kopēju atpūtas piedāvājumu teritoriju iedzīvotājiem un viesiem, projektā „Tūrisms kopā” apvienojušies seši Pierīgas novadi. Projektu īsteno vietējās rīcības grupas – biedrības „Pierīgas Partnerība”, Lauku partnerība „Lielupe” un partnerība „Daugavkrasts” – kopā ar pārstāvēto novadu pašvaldībām – Mārupes, Olaines, Babītes, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas.

Projekts „Tūrisms kopā” (17-00-A019.332-000005) tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.