Uzņēmējdarbība
Esi uzņēmējs Jelgavas novadā 2023

No šī gada 1.jūnija līdz 1.septembrim aicinām iesniegt biznesa idejas konkursā “Esi uzņēmējs Jelgavas novadā 2023”!

Konkursa mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību, sekmēt darba vietu radīšanu, jaunu preču un pakalpojumu veidošanu, sekmēt jaunu uzņēmumu veidošanos Jelgavas novadā.

Konkursā vienam pretendentam tiek piešķirts ne mazāk kā 2000 EUR liels finansējums. Kopējais balvu fonds ir 10000 EUR un tas tiek piešķirts no Jelgavas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Finansējums konkursa ietvaros tiek piešķirts uzņēmumiem, kas reģistrēti Latvijas republikas Uzņēmuma reģistrā ne ilgāk kā 36 mēnešus, un fiziskām personām, kuras ir gatavas uzsākt uzņēmējdarbību Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, ja biznesa idejas pieteikuma izvērtēšanas rezultātā iegūs finansējumu uzņēmējdarbības atbalstam.

Lai piedalītos konkursā, biznesa idejas autoram vai uzņēmējdarbības pārstāvim jāaizpilda konkursa pieteikuma veidlapa un kopā ar nolikumā minētajiem dokumentiem jāiesūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi pašvaldības centrālajā administrācijas ēkā Jelgavā, Pasta ielā 37, vai elektroniski parakstītu jāsūta uz e-pasta adresi dome@jelgavasnovads.lv . Viens pretendents varēs pieteikt tikai vienu ideju.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, konkurss norisināsies divās kārtās - pirmajā kārtā žūrija izvērtēs pretendentu iesniegtās projektu idejas, atlasot konkursa iecerei un nolikumam atbilstošāko ideju autorus, kuri tiks aicināti piedalīties otrajā kārtā, klātienē prezentējot savu uzņēmējdarbības attīstības ieceri.

Konkursa nolikumu un pieteikuma anketu iespējams atrast šeit: