Uzņēmējdarbība Novada ziņas
Piesakies konkursam “Esi uzņēmējs Jelgavas novadā”!

Līdz š.g. 2.septembrim var pagūt pieteikties ikgadējam biznesa ideju konkursam „Esi uzņēmējs Jelgavas novadā 2022”, kura balvu fonds ir 10 000 EUR.

Kā ierasts, konkursā aicināti piedalīties gan novada mazie un vidējie uzņēmumi, kuriem nepieciešams atbalsts biznesa uzrāvienam un kuri reģistrēti Latvijas republikas Uzņēmuma reģistrā ne ilgāk kā 36 mēnešus, gan fiziskas personas, kas ir apņēmības pilnas uzsākt saimniecisko darbību Jelgavas novada administratīvajā teritorijā. Kopējais konkursa finansējums ir 10 000 EUR, un nolikums paredz atbalstīt divus pretendentus, katram piešķirot 5000 EUR.

Tāpat kā iepriekšējos gados, konkurss “Esi uzņēmējs Jelgavas novadā 2022”norisināsies divās kārtās - pirmajā kārtā žūrija izvērtēs pretendentu iesniegtās projektu idejas, atlasot konkursa iecerei un nolikumam atbilstošāko ideju autorus, kuri tiks aicināti piedalīties otrajā kārtā, klātienē prezentējot savu uzņēmējdarbības attīstības ieceri.

Lai piedalītos konkursā, no 1.jūnija līdz 2.septembrim biznesa idejas autoram vai uzņēmējdarbības pārstāvim jāaizpilda konkursa pieteikuma veidlapa un kopā ar nolikumā minētajiem dokumentiem (aizpildītu biznesa idejas apraksta veidlapu, pretendenta vai projekta vadītāja CV, De minimis atbalsta uzskaites veidlapas identifikācijas Nr.) jāiesūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi pašvaldības centrālajā administrācijas ēkā Jelgavā, Pasta ielā 37, vai elektroniski parakstītu jāsūta uz e-pasta adresi dome@jelgavasnovads.lv . Atgādinām, ka viens pretendents varēs pieteikt tikai vienu ideju.

Jautājumu gadījumā pretendenti aicināti vērsties pie Uzņēmējdarbības atbalsta projektu vadītāja Andria Vereščagina, rakstot uz e-pasta adresi andris.verescagins@jelgavasnovads.lv.