piekļūstamība

Lai varētu sekmīgi īstenot aizsākto Labklājības ministrijas projektu “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai", Jelgavas novada dome 27. marta sēdē atbalstīja 23 056 EUR līdzfinansējumu saņemto pieteikumu īstenošanai. Pēc tam, kad Centrālā finanšu un līgumu aģentūra apstiprinās projektu, mājokļa pielāgošanu Jelgavas novadā iecerēts nodrošināt sešām personām.

Aizvadītā gada rudenī Jelgavas novada pašvaldība aicināja atsaukties Jelgavas novada iedzīvotājus ar invaliditāti un kustību traucējumiem vecumā no 15 līdz 63 gadiem, kuriem nepieciešams uzlabot piekļūstamību savā dzīvesvietā. Lai noteiktu personas, kuras varēs iesaistīt projektā, Jelgavas novada Sociālais dienests organizēja mērķa grupas personu atlasi, kā arī veica mājokļu apsekošanu. Projekta gaitā pašvaldībai ir iespēja pielāgot mājokli sešām personām. Tieši tik pieteikumi arī tika saņemti, nosūtot tos Labklājības ministrijai apstiprināšanai.

Kopējais finansējums projekta īstenošanai paredzēts 132 850 EUR. Atveseļošanas fonda finansējums 78 764 EUR, valsts budžeta finansējums 31 029 EUR un Jelgavas novada pašvaldības finansējums 23 056 EUR.

Atbalstam varēja pieteikties personas ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi – bērni vecumā no 15 līdz 17 gadiem, kā arī pieaugušie no 18 līdz 63 gadu vecumam, kuriem ir I vai II invaliditātes grupa.  Personām bija jāatbilst šādiem kritērijiem: strādā vai ir pašnodarbinātas personas, mācās vai ir iesaistītas brīvprātīgajā darbā, nodarbojas ar paraolimpisko sportu un piedalās nacionālā vai starptautiskā mēroga sacensībās, ir bezdarbnieki, kas piedalās aktīvās nodarbinātības pasākumos, apmeklē dienas aprūpes centru, specializētās darbnīcas vai saņem “atelpas brīža” pakalpojumu, aktīvi darbojas nevalstiskajā organizācijā.

"Personas, kuras pieteikušās projektam, lūdz pielāgojumus gan mājokļu vides iekārtošanai, tas ir saistībā ar vannasistabas, tualetes pielāgošanu, gan ārējos pielāgojumus – ierīkot pacēlēju vai pandusu, lai varētu vieglāk tikt līdz savam dzīvoklim, izkļūt no mājas," teic Jelgavas novada Sociālā dienesta vadītāja Ilze Āna.

Mājokļa vides pieejamības nodrošināšana personām sāksies 2025. gadā. Šobrīd ir izstrādāta tehniskā dokumentācija un tuvākajā laikā tiks veikts iepirkums būvniecības darbiem.