Novada ziņas
Pieteikšanās nometnei ir slēgta! Uzsākas pieteikšanās vasaras dienas nometnēm bērniem

ESF projekta “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā “Ozolnieki””, Nr. 9.2.4.2/16/I/066 ietvaros šovasar tiek plānotas 2 bezmaksas bērnu vasaras dienas nometnes.

Pirmā nometne norisināsies no 4. līdz 8.jūlijam Jelgavas novada Ozolniekos, SIA “Pieci Masti” un Ozolnieku ezera teritorijā.  Aicinām pieteikt bērnus vecumā no 10-13 gadiem. Bērniem peldētprasme ir obligāta. 

Nometnes mērķis - radīt priekšstatu bērniem par aktīva un veselīga dzīvesveida priekšnoteikumiem, skaidrot veselīga uztura un fizisko aktivitāšu nozīmību kā arī sekmēt bērnu vispusīgas personības veidošanos, skaidrojot psihiskās veselības nozīmīgumu.

Dalībnieku likumiskie pārstāvji/ vecāki, kuru bērni tiks uzņemti dalībai kādā no nometnēm, tiks informēti elektroniski, aicinot noslēgt līgumu ar konkrētās nometnes organizatoru.

Otrā šī gada dieas nometne norisināsies no 15. līdz 19. augustam Jelgavas novada Cenu pagastā un paredzēta 7 – 9 gadus veciem bērniem. Detalizēta informācija par šo nometni tiks izvietota Jelgavas novada sociālajos tīklos jūlija otrajā pusē.

Informējam,ka atbilde tiek sniegta tikai tiem vecākiem, kuru dalība nometnē ir apstiprināta. Vairāk informācijas par nometnēm var iegūt zvanot vai rakstot:

Dace Mauliņa

Veselības veicināšanas koordinatore
dace.maulina [at] jelgavasnovads.lv