Iedzīvotājiem Projekti
Foto

Projekta “Atklāj un sajūti zaļos noslēpumus Zemgalē un Žemaitijā! / Green Secrets” ietvaros tiek plānots piecu nodarbību cikls par sensoro dārzu izveidi, koncentrējoties uz sensorajām maņām - redze, dzirde, oža, garša un tauste.

Pirmā nodarbība 2024.gada 28.jūnijā pl. 10.00 – 15.00, sākums Jelgavas novada Valgundes pagasta Tautas namā

Tēma “Redze”

Lekcija par sensorā dārza uztveri caur redzi, dārza krāsas, kontrasti un krāsu harmonija – 2 h, iekļaujot kafijas pauzi.

Praktiskā daļa – Izbraukums uz Ķemeru Nacionālo parku – 3 h. Parka krāsu palete

Nodarbību vadīs ainavu arhitekte Dr. arch. Natalija Ņitavska.

Dalība – bezmaksas. Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināts transports no Jelgavas un atpakaļ.

Nodarbība norisināsies Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā Nr.LL-00126 “Atklāj un sajūti zaļos noslēpumus Zemgalē un Žemaitijā!/ Green Secrets”. Projektu līdzfinansē: Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam. 

Vietu skaits - ierobežots. Lūdzu, sagaidiet dalības apstiprinājumu pirms nodarbības!

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Jelgavas novada pašvaldība, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Foto