Izglītība
Pieteikšanās valsts aizsardzības mācības īstenošanā no 2021./2022.m.g.

Jaunsardzes centra sagatavots informatīvs materiāls par kārtību, kādā veicama izglītības iestāžu pieteikšanās valsts aizsardzības mācības īstenošanā no 2021./2022.m.g.