Novada ziņas
bilde

Jelgavas novada pašvaldība 2022.gada 6.jūnijā plkst. 17:00 organizēs teritorijas plānojuma pilnveidotās 5.0. redakcijas publisko apspriešanu. Sanāksme notiks klātienē pašvaldības zālē Pasta ielā 37, Jelgavā, un sanāksmes norisei varēs sekot līdzi arī tiešraidē pašvaldības Facebook kontā “Jelgavas novads”.

Kopumā teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas periods noteikts no 2022.gada 23.maija līdz 2022.gada 12.jūnijam.

Teritorijas plānojuma izstrāde tika uzsākta 2017.gadā, un tas aptver bijušā Jelgavas novada teritoriju robežas, kas bija spēkā līdz 30.06.2021. Bijušā Ozolnieku novada teritorijā spēkā ir 2020.gadā apstiprināts teritorijas plānojums, savukārt Jelgavas novada teritorijai - teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam.

Pašvaldības dokumenta “Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.-2033.gadam Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izstrādes periods ir garš un sarežģīts. 2019.gada nogalē VARAM apturēja tā spēkā stāšanos, un 2020.gada aprīlī aizsāka darbu pie saistošo noteikumu jaunas redakcijas izstrādes, koriģējot iepriekšējā dokumenta neprecizitātes un oktobrī vēlreiz izsludinot teritorijas plānojuma apspriešanas procesu.  

Arī teritorijas plānojuma 4.0 redakcijas publiskā apspriešana notika neierasti ilgi – no 2020.gada 16.novembra līdz pat 2021.gada 15.augustam. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2021.gada 29.jūlijā Svētes pamatskolas pagalmā, jo epidemioloģisko ierobežojumu dēļ to nebija ļauts organizēt iekštelpās.

Kā jau tika prognozēts, bija nepieciešama vēl vienas - 5.0 - redakcijas izstrāde, jo ieilgušās publiskās apspriešanas laikā spēkā stājās grozījumi vairākos teritorijas plānošanai saistošos normatīvajos aktos. Tāpat Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izstrādājis precīzākus applūstošo teritoriju datus, kuri būtiski maina atļauto izmantošanu. 5.redakcijas izstrādes laikā aktualizēta arī informācija par zemes īpašumu robežām, dati par kultūras pieminekļiem, īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un dabas pieminekļiem, kā arī informācija par meliorāciju.

Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto dokumentu var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.jelgavasnovads.lv sadaļā Pašvaldība/Publiskie dokumenti/Jauna Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrāde un portālā geolatvija.lv, kā arī, iepriekš piesakoties, Lielajā ielā 5/7.

Priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt Pasta ielā 37, Jelgavā, kā arī sūtīt uz e-pastu dome@jelgavasnovads.lv līdz publiskās apspriešanas beigām – 12.jūnijam.

Indra Murziņa

Teritorijas plānotāja
indra.murzina [at] jelgavasnovads.lv