Iedzīvotāju padomes
Foto

Noslēdzoties kandidātu pieteikšanas termiņam vēl divos pagastos – Cenu pagastā un Platones pagastā, Jelgavas novadā noteiktajā datumā – 12. augustā varēs noritēt ievēlēšana piecu pagastu iedzīvotāju padomēm.

Platones pagasta un Cenu pagasta kandidātu pieteikšanas termiņš noslēdzās 30. jūnijā un abiem pagastiem ir pietiekams kandidātu skaits, lai iedzīvotāju padomes vēlēšanas varētu notikt. Platones pagastam pieteikušies 7 iedzīvotāju padomes kandidāti, Cenu pagastam – 6.

Savukārt, atsaucoties jau uz iepriekš publicētajiem faktiem attiecībā uz Svētes, Valgundes un Zaļenieku pagastu iedzīvotāju padomēm, arī tur kandidātu skaits ir pietiekošs. Līdz ar to visos piecos pagastos var uzsākt nākamo soli – organizēt iedzīvotāju padomju vēlēšanas.

Iedzīvotāju kopsapulces, kurās notiks visu piecu pagastu iedzīvotāju padomes locekļu vēlēšanas, plānotas 12. augustā: Cenu pagasta iedzīvotāju padomes vēlēšanu kopsapulce – plkst. 19.00 Ozolnieku pagasta Tautas nama mazajā zālē, Platones pagasta iedzīvotāju padomes vēlēšanu kopsapulce - plkst. 19.00 Lielvircavas kultūras namā, Zaļenieku pagasta iedzīvotāju padomes vēlēšanu kopsapulce - plkst. 19.00 Zaļenieku pagasta pārvaldē, Valgundes pagasta iedzīvotāju padomes vēlēšanas - plkst. 19.00 Valgundes pagasta Tautas namā, bet Svētes pagasta iedzīvotāju padomes vēlēšanu kopsapulce -  plkst. 19.00  Svētes pamatskolas zālē.

Vēlēšanu dienā kopsapulces laikā katram sapulces dalībniekam tiks izsniegta balsošanas zīme ar kandidātu sarakstu un katrs vēlētājs varēs veikt atzīmi, sev īpaši simpatizējošiem kandidātiem ievelkot plus zīmi. Pagastos, kur pieteikto kandidātu skaits pārsniedz noteikto optimālo iedzīvotāju padomes dalībnieku kopskaitu, kas Jelgavas novadā noteikts 11 personu apmērā, padomes dalībnieku sastāvs izveidosies no vairāk plusu sasummējušajiem kandidātiem. Iedzīvotāji, kas nebūs paguvuši piedalīties vēlēšanu kopsapulcē, par padomes locekļiem varēs nobalsot, balsošanas zīmi lejupielādējot tīmekļvietnē un vēl septiņas dienas pēc vēlēšanu dienas ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegt to nosūtot pašvaldībai.

Padomi ir tiesīgas vēlēt fiziskās personas, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu, deklarējušas savu dzīvesvietu attiecīgās iedzīvotāju padomes darbības teritorijā un ir Latvijas Republikas pilsoņi vai tādi Eiropas Savienības pilsoņi, kuri nav Latvijas Republikas pilsoņi, bet ir reģistrēti Fizisko personu reģistrā. Kopsapulces dalībniekiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība.

Jāņem vērā, ka iedzīvotāju padome tiek ievēlēta, ja vēlēšanās ir piedalījušies ne mazāk kā 2% no kopējā pagasta iedzīvotāju skaita (saskaņā ar Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes datiem uz šī gada 1. janvāri).

Iedzīvotāju padomju locekļu kandidātu saraksti ir pieejami pašvaldības tīmekļvietnes www.jelgavasnovads.lv sadaļā “Iedzīvotāju padomes” - "Iedzīvotāju padomju locekļu kandidāti".

Jelgavas novada pašvaldība rosina iedzīvotājus uzņemties atbildību un aktīvi iesaistīties pašiem sava pagasta saimniecisko, attīstības jautājumu virzīšanā, kur pašvaldība varēs kļūt par sadarbība partneri kolektīvajām iniciatīvām. Aicinām arī pārējos novada pagastus iedzīvotāju aktīvā līdzdarbībā!