Novada ziņas

21. decembra Jelgavas novada domes ārkārtas sēdē deputāti lēma atbalstīt dalību Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma projektu iesniegumu atlasē, kuras ietvaros plānots paaugstināt energoefektivitāti četrās pašvaldības ēkās - Līvbērzes pagasta un Valgundes pagasta pārvaldes ēkās, aktivitāšu centrā „Līvbērze” un Elejas vidusskolas mājturības un tehnoloģiju darbnīcas ēkā, un pretendēt uz Eiropas Savienības finansējumu.

“Šīs ēkas ir vietējai kopienai nozīmīgas, jo tieši uz pagasta pārvaldi iedzīvotājs ierasti dodas pēc jaunākās informācijas, piesaka nepieciešamos pakalpojumus, veic maksājumus. Pārvaldes ēkā pieņem pagasta sociālais darbinieks un pašvaldības policists. Tāpat tur darbojas Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs, kas vienuviet nodrošina ērti pieejamus valsts iestāžu un pašvaldības sniegtos pakalpojumus. Savukārt aktivitāšu centrs nereti ir pagasta sabiedriskās dzīves centrs, kur laiku pavada dažādu paaudžu un interešu cilvēki, veidojot aktīvu un spēcīgu kodolu. Šobrīd ir būtiski pieņemt ilgtspējīgus lēmumus, kas ilgtermiņā ļaus samazināt pašvaldības budžeta izdevumus ēku uzturēšanai un apsaimniekošanai,” projektu aktualitāti skaidro pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte.

Pašvaldības ēkās plānots veikt dažādus uzlabojumus energoefektivitātes un siltumnoturības veicināšanai, piemēram, ēkas siltināšana, veco logu un durvju nomaiņa, apgaismojuma, ventilācijas, siltumapgādes sistēmu izveide vai modernizācija un citus būvdarbus, kas uzlabotu ēkas funkcionalitāti. Visu projektu realizācijas rezultātā būs uzlabots gan ēku vizuālais izskats, gan vienlaikus tiks nodrošināta ērta vide iestāžu apmeklētājiem un arī darbiniekiem.

Līvbērzes pagastā plānota divu sabiedriski nozīmīgu ēku energoefektivitātes paaugstināšana - pagasta pārvaldes ēkā iedzīvotāji var saņemt ne tikai sev nepieciešamo informāciju, atbalstu un pakalpojumus, tur izvietota arī bibliotēka, savukārt aktivitāšu centrs „Līvbērze” Vārpas ciemā nodrošina plašu pakalpojumu klāstu, piemēram, sportiskas un izglītojošas aktivitātes visām iedzīvotāju grupām, mūžizglītības pasākumi, aktivitātes senioriem. Tāpat iedzīvotājiem pieejami koplietošanas datori un higiēnas pakalpojumi - duša, sabiedriskā pirts, veļas mazgāšana.

Valgundes pagasta pārvaldes ēkā tiek plānoti ne tikai energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, proti, pārbūvējot pirmā stāva telpas, kur agrāk darbojās pasts, paredzēts iekārtot telpas pirmsskolas izglītības iestādes grupai, kas ļaus iestādi apmeklēt vēl 21 bērnam.

Elejas vidusskolas mājturības un tehnoloģiju darbnīcas ēkā pašlaik notiek Dizaina un tehnoloģiju nodarbības 5. līdz 9. klašu skolēniem, kā arī Inženierzinības nodarbības 7. klašu skolēniem. Telpas izmanto arī interešu izglītībai – tur notiek izdzīvošanas pulciņa nodarbības. Pēc ēkas renovācijas un atbilstoša aprīkojuma nodrošināšanas, darbnīcu plānots izmantot arī 4. klašu mācību procesā un vidējās izglītības programmas mācību priekšmeta Dizains un tehnoloģijas apguvē.

Visām četrām ēkām ir izstrādāti būvprojekti. Ja projektu iesniegumi tiks apstiprināti – pašvaldība veiks iepirkumu procedūras, kuru laikā noskaidros darbu veicējus un projektu īstenošanas izmaksas.