Deputātu viedokļi

Esmu kategoriski pret nolietotu akumulatoru pārstrādes rūpnīcas celšanu Kalnciema pagastā un balsošu „PRET”

Plānotai rūpnīcai ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu kopā ar pašvaldību ir noteikta „A” bīstamības pakāpe, kas ir valsts nozīmes noteiktā bīstamības grupa, jo rūpnīcas plānotā saimnieciskā darbība paredz būt saistīta ar indīgām ķīmiskām, bioloģiski aktīvām un radioaktīvām vielām (priekšmetiem, iekārtām) tādos daudzumos, kas ražošanas avāriju vai kādu ārēju faktoru iedarbes rezultātā var izraisīt valsts mēroga ārkārtējās situācijas.


Esmu pret ne tikai tāpēc, ka kopā ar savu ģimeni dzīvoju Kalnciema pagastā, bet galvenokārt tāpēc, ka neatbalstu šādas rūpnīcas celšanu Jelgavas novadā un Latvijā kopumā. Man rūp iedzīvotāju dzīvība un veselība! Man rūp mūsu bērnu nākotne un es respektēju cilvēku tiesības dzīvot drošā un veselīgā vidē.

Irina Dolgova, Jelgavas novada domes deputāte