Izglītība Novada ziņas
Programma “Latvijas skolas soma” turpināsies arī otrajā mācību semestrī

Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi no Kultūras ministrijas lēmumu par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu programmai “Latvijas skolas soma”. Piešķirtie 15 000 EUR paredzēti programmas turpinājumam (otrajam mācību semestrim). Neskatoties uz esošo situāciju valstī, skolās jau uzsākts darbs pie pasākumu plānošanas, mēģinot radīt skolēniem jēgpilnas aktivitātes, kas dos iespēju pieredzēt mākslu un kultūru digitālajā vidē.

Programma „Latvijas skolas soma” pilnā apjomā tiek īstenota no 2018./2019. mācību gada 1. semestra un ievērojami paplašinājusi skolēnu iespējas iepazīt Latviju caur kultūras un mākslas norisēm. Bagātinot un padarot daudzveidīgāku ikdienas mācību procesu, programma izpelnījusies augstu atzinību gan no pedagogu, gan skolēnu, vecāku un kultūras profesionāļu puses, uzsverot nepieciešamību turpināt tās darbību.

Valsts finansējums paredzēts, lai skolēniem segtu kultūras norišu ieejas biļešu maksu, transporta izmaksas un maksu par kultūras norises nodrošināšanu. Šogad, ņemot vērā pandēmijas COVID-19 ierobežojumus, finansējums sedz arī piekļuves maksu digitālajām norisēm.

Programmā „Latvijas skolas soma” Jelgavas novada skolas piedalās jau kopš paša sākuma.

“Jau pagājušā gada pavasarī, kā arī gada nogalē sapratām, ka pieredzēt kultūru klātbūtnē, kā to sākotnēji paredzēja programma "Latvijas skolas soma", neizdosies. Arī šis gads ar jauno finansējumu ir iesācies tikpat sarežģītos apstākļos. Visi esam sapratuši, ka jādzīvo ir tajā laikā, kurā dzīvojam. Mākslinieki, koncertapvienības, muzeji, teātri  ir pratuši strauji pielāgoties esošajai situācijai un radījuši digitālus projektus, ko itin labi  var izmantot attālinātajā mācību procesā. Tie ir gan tiešsaistes koncerti un izrādes, gan attālinātas nodarbības kopā ar bērniem, gan virtuālas pastaigas muzejos un pilsētās. Digitālajām norisēm ir arī savas priekšrocības - plašāks laika diapazons, kad piedāvāto pasākumu var noskatīties, ieguvumi mazākām skolām un klasēm - nav jānopērk viss pakalpojums, bet tikai piekļuve noteiktam cilvēku skaitam, saturs kļūst pieejams ne tikai noteiktas klases skolēnam , bet arī viņa brāļiem, māsām, vecākiem - visai mājsaimniecībai”, komentē Ineta Freimane, Jelgavas novada pašvaldības, Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste interešu izglītības jomā.

Skolas izvēlas pasākumu, kas var noderēt,  attiecīgajai klasei apgūstot kādu no mācību satura vai audzināšanas programmas jomām. Arī pirms digitāli skatāmajiem koncertiem, izrādēm skolēni tiek sagatavoti tam, ko viņi skatīsies –izmantojot recenzijas, reklāmas video, jau iepriekš tiek pievērsta uzmanība saturam, arī formas jautājumiem no mākslinieciskā viedokļa un seko arī atgriezeniskā saite, pārrunas stundā, pārdomu esejas utt.

Šogad skolas ir jau ir piedalījušās Liepājas muzeja  attālinātajā nodarbībā "Gadskārtu ieražas Dienvidkurzemes sētā ", noskatījušās Mikus un Artas Abaroniņu tiešsaistes koncertlekcijas "Imants Kalniņš. 80", "Mūsu Maestro. Raimonds Pauls.", "Atmodas  dziesmas", "Sprādziens mūzikā", "Kino mūzikas vēsture", ieplānojušas noskatīties Ralfa Eilanda iestudētu muzikālu dzīvesstāstu "No Veidenbauma neaizbēgsi" un  iluzionistu Pecolli cirka/izrādes ierakstu "Alise Brīnumzemē". Kā norāda Izglītības pārvalde, šī ir tikai daļa no šajā pavasarī gaidāmajiem programmas "Latvijas skolas soma" pasākumiem Jelgavas novada skolās. 

Pateicoties programmai, valstī pieaudzis kultūras norišu piedāvājums bērnu un jauniešu auditorijai un pilnveidojusies šo piedāvājumu kvalitāte. Pieaudzis kultūras iestāžu, t.sk., muzeju apmeklētāju skaits. Ar VKKF mērķprogrammu atbalstu tiek veidotas jaunas kultūras norises, kas pieejamas visā Latvijā. Laika posmā no 2017. līdz 2020. gadam kopumā atbalstīti 127 projekti.

Foto: Oskars Upenieks