Projekti

2019.gada 26.februāris. Projekta darba grupas un vadības grupas tikšanās. Pārrunāja projekta otrajā ieviešanas periodā padarīto, sasnigtos rezultātus un atskaišu sagatavošanu.

Precizēja par otrās padomdevēju/ mentoru grupas apmācību laiku un darbnīcu darba iemaņu apgūšanas laiku  cilvēkiem ar invaliditāti. Saplānoja tikšanās reizes ar ekspertiem par rokasgrāmatas izveidošanas posmiem un laikiem.