Projekti
Foto

Laikā no 10. līdz 12. jūnijam Jelgavas novada pašvaldībā viesojās 24 cilvēku delegācija no 8 Eiropas pašvaldībām un reģioniem, lai URBACT IV programmas projekta “Digi-Inclusion” ietvaros iepazītos ar Jelgavas novada labās prakses piemēriem, sociālajiem izaicinājumiem un iedzīvotāju digitālo prasmju un iemaņu pilnveidi.

logo

Partneri no Spānijas, Polijas, Rumānijas, Grieķijas, Itālijas, Francijas, Bosnijas un Hercegovinas, Portugāles un Latvijas pērn, izveidojot pārrobežu URBACT IV programmas rīcības plānošanas tīklu, uzsāka kopīgu sadarbību, lai risinātu sociālas atstumtības problēmas un veicinātu digitālo pratību.

Vizīti atklāja Jelgavas novada pašvaldības priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja I.Vītola, kura akcentēja kopīgos projekta izaicinājumus saistībā ar digitālo plaisu sabiedrībā, pašvaldības piedāvāto pakalpojumu iespējas iedzīvotājiem, sociālo jautājumu sasaisti jaunu prasmju un rīku apguvē. Sabiedrisko attiecību nodaļa prezentēja pašvaldības funkcijas, struktūru, projektu sasniegumus, investīcijas. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve klātesošos iepazīstināja ar URBACT Latvijas kontaktpunktu, tā darbības mērķiem, aktivitātēm un pašreiz īstenošanā esošajiem 7 Eiropas rīcības plānošanas projektiem, kuros piedalās pašvaldības no Latvijas – Jelgavas novads (DIGI-INCLUSION), Ķekavas novada pašvaldība (AGENTS OF CO-EXISTANCE, EcoCore), Rīga (LET’S GO CIRCULAR), Liepāja un Dienvidkurzemes novada pašvaldība (PUMA), Daugavpils (Re-Gen), Saldus novada pašvaldība (Residents of Future). Uzzināt vairāk par konkrētajiem projektiem var programmas mājaslapā https://urbact.eu/latvija

Starptautiskās partneru vizītes galvenās tikšanās tēmas bija saistītas ar digitālajām prasmēm, prasmju pilnveidi un jaunu prasmju apguvi, brīvprātīgo darbu, mentoriem, pieeju rīkiem un ierīcēm. Tikšanās laikā dalībnieki tika informēti arī par rīcības plāna attīstības ietvaru, pilsētvides – lauku teritoriju kontekstu un iespējamajiem digitālās plaisas mērīšanas rīkiem. Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “LAIPA” klienti un pārstāvji prezentēja centru, tā mērķa grupu un tās ikdienas izaicinājumus, stāstīja par klientu digitālo rīku mācīšanās un lietošanas paradumiem no pašu individuālās pieredzes. Jelgavas novada pašvaldības Mūžizglītības nodaļa sadarbībā ar Jaunatnes lietu nodaļu informēja par prasmju attīstību un iespēju radīšanu novadā visām iedzīvotāju vecuma grupām - bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un senioriem. Ir ļoti būtiski nodrošināt apmācības un piedāvāt iespējas iedzīvotājiem ar nepietiekamām vai novecojušām digitālajām prasmēm un nodrošināt pietiekamas digitālās prasmes visās vecuma grupās. Arvien vairāk pakalpojumu ir pieejami tikai digitāli, un cilvēkiem, kuriem nav nepieciešamo digitālo prasmju, var tikt liegta piekļuve svarīgiem pakalpojumiem un dažādām būtiskām iespējām. Šīs problēmas risināšanai var veikt vairākus pasākumus, piemēram, nodrošināt piekļuvi datoriem un internetam, piedāvāt specializētus digitālās pratības kursus un pārliecināties, ka tiešsaistes pakalpojumi ir lietotājdraudzīgi un pieejami visiem.

Otrā programmas dienā projekta partneris no Buloņsirmēras apgabala Francijā demonstrēja lietotājam draudzīgus rīkus, kurus var izmantot iedzīvotāji, lai izmantotu e-pakalpojumus, komunicētu ar pašvaldību, savukārt Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs prezentēja savu plašo piedāvājumu, pieredzi un akcentēja digitālo prasmju un iemaņu apmācību veidus un tēmas jau  reģiona līmenī.

Dienaskārtība paredzēja arī projekta saturisko un tehnisko jautājumu diskusijas, kā piemēram, izstrādājamā rīcības plāna ietvara un struktūras rekomendācijas, projekta vadības jautājumus un kopīga visu partneru izstrādāta dokumenta - Digitālo tiesību deklarācija virzību. Šis dokuments ir nodomu deklarācija, ko projekta partnerība - Eiropas pilsētas, pašvaldības un reģioni plāno parakstīt un līdz ar to arī apņemties nodrošināt digitālo iekļaušanu. Tās atzītu digitālo plaisu un tā sociālās un ekonomiskās sekas, un definētu digitālo iekļaušanu kā vairāk nekā tikai piekļuvi tehnoloģijām. Partnerība uzskata, ka pieredzes apmaiņa un kopīgu risinājumu radīšana ir nepieciešama, lai pārvarētu šo plaisu un iedrošinātu iedzīvotājus pilnvērtīgi piedalīties digitālajā pasaulē. Dokumentā būs aprakstīta izpratne par veiksmīgu digitālās iekļaušanas politiku un apņemšanās veicināt šo politiku un sadarboties ar ieinteresētajām pusēm. 

Projektā iesaistījušies 9 partneri, tā vadošais partneris – Mollet del Valles pašvaldība Spānijā un projekta partneri:  Jasi pašvaldība (Rumānija), Aleksandropolis pašvaldība (Grieķija), Torres Vedras pašvaldība (Portugāle), Zenica-Dobojas apgabals (Bosnija un Hercegovina), Lepidas reģionālā aģentūra (Emīlija-Romanja reģions, Itālija), Buloņsirmēras apgabals (Francija), Gdaņskas Uzņēmējdarbības Asociācija (Polija) un Jelgavas novada pašvaldība.

Projekta mērķis ir risināt sociālās atstumtības problēmas un veicināt digitālo iekļaušanu, ne tikai nodrošinot piekļuvi tehnoloģijām, bet arī ļaujot cilvēkiem attīstīt nepieciešamās prasmes, lai pilnībā izmantotu digitālās pasaules piedāvātās iespējas atbilstoši vietējiem apstākļiem. Viens no projekta būtiskajiem rezultātiem būs izstrādāts Digitālās iekļaušanas integrētais rīcības plāns sociālās atstumtības mazināšanai, kuru pašreiz turpina izstrādāt darba grupā, kas sastāv no iedzīvotājiem, pašvaldības jomu vadītājiem un speciālistiem, nevalstiskās organizācijas pārstāvjiem un pašvaldības sadarbības partneriem.

Projekts Nr. 20303 “Digitālā iekļaušana sociālās atstumtības mazināšanai (DIGI-INCLUSION)” tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2021-2027 Eiropas teritoriālās sadarbības programmas URBACT IV ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Jelgavas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.