Projekti Vide
Foto

Janvārī norisinājās projekta “Bioloģiski vērtīga zālāja atjaunošana dabas parkā “Svētes paliene” Līvbērzes pagastā” (reģistrācijas Nr.1-08/131/2022) paredzētās aktivitātes: koku un krūmu novākšana, krūmu atvašu ierobežošana.

Projekta “Bioloģiski vērtīga zālāja atjaunošana dabas parkā “Svētes paliene” Līvbērzes pagastā” mērķis ir atjaunot bioloģiski vērtīgo, taču aizaugošo Svētes palienes pļavu Līvbērzes pagastā Jelgavas novadā (zemes vienība Nr. 54620070056). Pļavas zālājs teritorijā ir ļoti zemā kvalitātē, jo ilgstoši nav ticis apsaimniekots, tāpēc projekta ietvaros plānots veikt virkni atjaunošanas darbu, kas būtiski uzlabos palienes pļavas zālāju.

Projektā paredzēto darbu uzsākšanu 2023./ 2024.  gada rudens un ziemas periodā ietekmēja laikapstākļu un Svētes upes ūdens līmeņa svārstības. Ūdens līmenis šajā periodā Svētes upē bija augsts, liedzot uzsākt projektā paredzētos darbus. Smagās tehnikas atrašanās Svētes palienes pļavā nebija iespējama augsta ūdens līmeņa dēļ.

Situācija uzlabojās janvāra sala periodā, kad ūdens un zeme bija sasalusi un tehnika spēja uzbraukt Svētes palienē. Rezultātā aptuveni 4 ha teritorijas tika atbrīvota no kokiem un krūmiem, to atliekas novestas no lauka. Līdz atkusnim paspēts veikt arī aptuveni 50% no paredzētajiem koku un krūmu sakņu kaklu frēzēšanas darbiem. Gadījumā, ja meteoroloģiskie laikapstākļi būs labvēlīgi, sakņu frēzēšanas darbi varētu tikt turpināti līdz februāra beigām, jo, pamatojoties uz Ministru kabineta 2008. gada 7. marta noteikumiem Nr. 134 “Dabas parka “Svētes paliene” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, darbību veikšana dabas lieguma zonā no 1. marta līdz 1. jūnijam ir ierobežota, tāpēc tālākie darbi sekos tikai jūnijā - aizaugušās platības pirmreizēja pļaušana  (~21 ha), biomasas novākšana 8 tonnas/ha, kā arī zālāja virsmas līdzināšana, t.sk. uzkrājušas kūlas un apauguma novākšana.

Projekta budžets - 68 500 EUR, t.sk. Jelgavas novada pašvaldības finansējums 6 850 EUR apmērā. Tā īstenošanas laiks - no 2023. gada 10. aprīļa līdz 2024. gada 31. jūlijam.

Projekta vadītāja - Projektu nodaļas vides un infrastruktūras projektu vadītāja Kristīne Korsaka.

Projekta asistente -  Īpašuma pārvaldes Vides pārvaldības nodaļas vides inženiere Zane Laiviņa.

Latvijas vides aizsardzības fonds