Pašvaldības ziņas
Projekta ietvaros izstrādā ģeotūrisma maršrutu un izziņu taku pie Kalnciema vidusskolas

Noslēdzoties Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētam projektam “Gadu tūkstošiem auklēti pamati stabilai nākotnei”, šovasar Jelgavas novada ziemeļu daļā tika izstrādāts jauns ģeotūrisma maršruts, kas sākas Jelgavā, virzās gar Lielupes kreiso krastu cauri Kalnciemam, šķērso Lielupi un tālāk gar tās labo krastu atgriežas Jelgavā. Papildus tūrisma maršrutam Valgundes pagastā pie Kalnciema vidusskolas izveidota arī interaktīva izzinoša pastaigu taka.

Lai atklātu Zemgales novada teritorijās esošās unikālās dabas vērtības un informētu par tām sabiedrību, projekta laikā speciālisti pētīja Jelgavas, Rundāles un Tērvetes novadu teritorijā esošo dabas resursu vēsturi un pamatinformāciju. Jelgavas novadā tika apzināti trīs pagasti - Kalnciems, Līvbērze un Valgunde.

 “Jelgavas novads, Jelgava un apkārtējie novadi veido Latvijā unikālo Zemgales ainavu, kur plašo līdzenumu caurvij rāmā Lielupe un tās pietekas. Upju krastos, mežos un līdzenumos mājvietu rod Latvijas dabas bagātības – neskaitāmas augu, kukaiņu, putnu un dzīvnieku sugas. Dabā apskatāmi dažādi veidojumi un nogulumieži, kurus cilvēks ir atklājis un izmanto tautsaimniecībā jau kopš seniem laikiem. Projekta laikā speciālisti apzināja ne tikai jau zināmās dabas vērtības kā, piemēram, Lielo Ķemeru tīreli, Svētes palienas vai Valgundes mežus, bet aprakstīja arī vērtības, kuras iespējams ikdienā neesam pamanījuši, vai par tām piemirsuši. Lai izceltu vērtīgākās un interesantākās dabas vērtības, projekta ietvaros Jelgavas, Rundāles un Tērvetes pagastos pētnieki izstrādāja tūrisma maršrutus”, stāsta  šī projekta vadītāja Inese Baumane.

Jelgavas novada izstrādātais ģeotūrisma maršruts ir piemērots autobraucējiem, kam interesē salīdzinoši nelieli ceļojumi ar novadpētniecisku un dabas izziņas ievirzi, kuru laikā var apskatīt interesantus ar dabu, kultūru un vēsturi saistītus objektus. Maršruta sākums ir Jelgavā, tālāk caur Līvbērzes pagastu tas ved uz Kalnciemu – Kaļķiem – Krāču kalniem – Tīreļiem – Ložmetējkalnu – Ziemassvētku kauju piemiņas muzeju „Mangaļi” – Kalnciema vidusskolu – Valgundi un noslēdzas turpat, kur sākās – Jelgavā. Maršruts nav marķēts. To veicot, līdzi vēlama novada karte, tematiskās kartes un GPS, vai cita navigācijas iekārta.

“Šis tūrisma maršruts ļaus paraudzīties Zemes attīstības vēsturē, pieskarties zemes dzīļu bagātībām, kas veidojušās šeit pat pirms desmitiem tūkstošu gadu un vēl senākā pagātnē, dzirdēt tās dabas skaņas, kas šeit mīt jau tūkstošiem gadu un attīstās līdz ar Zemi. Kas zina, kad Svētes palieņu pļavās bija dzirdamas pirmās putnu balsis un vai tie bija gulbji vai dzērves? Kas zina, vai tās taurgovis, kas šobrīd ganās Ķemeru nacionālajā parkā, nav aizklīdušas zaļākas zāles meklējumos un tagad atgriezušies to mazmazbērni?

Uzkāpjot Ložmetējkalna skatu tornī, raugoties ziemeļu virzienā, var iedomāties, ka pie kājām skalojas Baltijas leduz ezers vai senā Litorīnas jūra, bet tu pats stāvi uz Kalnciema – Nordeķu kāpas sūnām apaugušās muguras. Savukārt, raugoties dienvidu virzienā, ar plaukstu tā vien gribas noglaust Valgundes biezos egļu mežus, kas glabā baisos Ziemassvētku kauju notikumus, kad pirms 100 gadiem drosmīgi puiši cīnījās ar iebrucējiem, lai atgūtu savu zemi un dibinātu savu valsti – Latviju. Iekļautie objekti izstrādātajā maršrutā Latvijas zemei un tautai ir ļoti zīmīgi, tie varbūt neaizrauj katru vērotāju, bet tomēr tie piedāvā mums dažādas emocijas un liek aizdomāties par aizgājušo vēsturi,” aicina maršruta izstrādātāji.

Viens no maršrutā iekļautajiem punktiem ir arī Kalnciema vidusskola. Valgundes un Kalnciema pagasti ir unikāli ģeoloģiskā mantojuma kontekstā, jo šajās teritorijās vēsturiski tika iegūts māls. Piemēram, Kalnciema vidusskola ir celta no Kalnciemā ražotajiem dzeltenpelēkajiem ķieģeļiem. Balstoties uz konkrētās vietas unikalitāti ģeoloģiskā mantojuma kontekstā, Kalnciema vidusskola izvēlēta, lai izveidotu pie tās izziņas taku zemes dzīļu iepazīšanai. Apmeklētājiem ir iespēja par Zemgales ģeoloģisko uzbūvi, pieejamiem derīgajiem izrakteņiem un mūsdienu ģeoloģiskajiem procesiem iepazīties gan informatīvā veidā, gan ar interaktīvām atraktivitātēm. Pieejamie stendi vizuāli atspoguļo zemes slāņus. Nodrošināta arī iespēja apmeklētājiem aptaustīt un sajust dažus no dabas sniegtajiem resursiem.

“Projekts “Gadu tūkstošiem auklēti pamati stabilai nākotnei” veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu”, paredzot finansējumu 45620 EUR apmērā, no kuriem attiecīgi: Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļi 39689,40 EUR; Jelgavas novada pašvaldība līdzekļi 3636,10 EUR; Rundāles novada pašvaldība līdzekļi - 2184 EUR; Tērvetes novada pašvaldības līdzekļi - 110,50 EUR.

attels1