Iedzīvotājiem Projekti Uzņēmējdarbība
Uzņēmēju apmācības

Pasākums “Jelgavas novada Uzņēmēju gada balva 2023”, televīzijas sižets - atskats uz septembra uzņēmēju nedēļas pasākumiem, video par jauna uzņēmuma izveidi vai esoša biznesa attīstīšanu tieši Jelgavas novadā, jaunas tirdzniecības nojumes Elejā un Vilcē, trīs dienu apmācību cikls par sociālo tīklu mārketinga un dizaina programmu pielietojumu produkta attīstībā, jauna identitātes zīme “Jelgavas novada lepnums” – kopš pavasara, kad sākta projekta “Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana/SMEPRO2” ieviešana, īstenotas vairākas aktivitātes, sniedzot atbalstu uzņēmējspēju palielināšanai mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Identitātes zīme novada uzņēmējiem “Jelgavas novada lepnums” ir vienojošs novada logotips ar saukli, ko aktīvākie Jelgavas novada ražotāji, tūrisma uzņēmēji, amatnieki, mājražotāji un pakalpojumu sniedzēji varēs izmantot, lai popularizētu savus produktus un pakalpojumus, veicinot novada atpazīstamību kopumā. Plānots, ka uzņēmēju pieteikumus, kuri vēlēsies izmantot jaunradīto identitātes zīmi preču un pakalpojumu noformēšanā, suvenīros, reprezentācijas un informatīvajos materiālos, pasākumu vizuālajā noformējumā, veidlapās, preču iepakojumā, izvērtēs pašvaldības ikgadējā konkursa “Jelgavas novada Uzņēmēju gada balva” vērtēšanas komisija un lems par zīmes piešķiršu. Pašlaik norit darbs pie nolikuma izstrādes, kurā būs noteikta kārtība, kā uzņēmums varēs pretendēt uz identitātes zīmes “Jelgavas novada lepnums” saņemšanu.

“Jau 2014. gadā Jelgavas novada pašvaldība izveidoja preču zīmi “Vietējais ražotājs – novada lepnums”. Pašvaldība izsniegusi 35 šīs preču zīmes lietošanas atļaujas -  lielākoties mājražotājiem un mazajiem ražotājiem. Administratīvi teritoriālā reforma nesusi vairākas izmaiņas - novads kļuvis lielāks ne tikai teritorijas ziņā, bet arī palielinājies uzņēmēju skaits. Īpaši aktīvi sevi pierāda dažādu viesmīlības un tūrisma  pakalpojumu sniedzēji, kuri līdz šim nav sevi asociējuši ar līdzšinējo prežu zīmi. Tādēļ pieņemts lēmums mainīt  preču zīmes nosaukumu, lai paplašinātu tās lietotāju skaitu. Tomēr mērķis preču zīmei paliek iepriekšējais - paaugstināt Jelgavas novada ražotāju un pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju, mudinot patērētāju izdarīt izvēli par labu Jelgavas novada produktiem un pakalpojumiem, tādējādi veicinot novada uzņēmumu atpazīstamību, pārdošanas apjoma pieaugumu un Jelgavas novada popularizēšanu Latvijā un ārpus valsts robežām,” stāsta Jelgavas novada pašvaldības Tūrisma un uzņēmējdarbības nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja Ilze Matusa.

Vēl šogad projekta ietvaros plānots īstenot vairākas aktivitātes, proti, Jelgavas novada uzņēmējdarbības vides veicināšanas kampaņu medijos un 10 jaunu saliekamo tirdzniecības telšu, ko varēs izmantot tirdziņos, izstādēs un citos ar uzņēmējdarbību saistītos notikumos, iegādi.

“Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana/SMEPRO2”  projekts tiek īstenots sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģiona Zemgales Uzņēmējdarbības centru, Aizkraukles novadu, Bauskas novadu, Dobeles novadu, Jēkabpils novadu un Zemgales reģiona kompetenču attīstības centru Jelgavā, piedāvājot gan centralizētas aktivitātes, gan katra pašvaldība plānojusi savas aktivitātes un rezultātus.

Logo

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Jelgavas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli. Projekts Nr. LVIII-068 "Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana/SMEPRO 2" tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.