Izglītība Novada ziņas Projekti
Projekta ietvaros novadā uzsāks virtuālās apmācības

Jelgavas novada Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola (ZKAV) projekta “Viedā skola restaurācijā un būvniecībā” ietvaros šovasar augustā uzsāks darbu pie digitālās stratēģijas izstrādes un virtuālo mācību materiālu izveidošanas, lai 2022./2023. mācību gadā varētu mācību procesu īstenot arī virtuālajā vidē. Projektu skola īsteno sadarbībā ar Latvijas  Lauksaimniecības Universitāti (LLU), kas šoruden paredzējusi iestādē uzsākt arī administratīvā personāla apmācības. 

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola 2021.gada sākumā slēdza līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, lai šovasar varētu uzsākt īstenot projektu “Viedā skola restaurācijā un būvniecībā”. Noslēgtais līgums paredz, ka iesaistītie sadarbības partneri (ZKAV, LLU, Paņevežas profesionālais izglītības un apmācības centrs un Slovākijas Profesionālā inženierzinību vidusskola) uzsāk darbu pie digitālās stratēģijas un digitālās platformas izveides. Izveides process ilgs visu nākamo mācību gadu.

Virtuālās mācības Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā  iecerētas īstenot divās profesionālajās izglītības programmās - restaurācijā un būvniecībā sākot ar 2022./2023. mācību gadu. Izglītības iestādes novērojumi liecina, ka šajās izglītības programmās daļa audzēkņu mācību laikā pamet klātienes mācības, jo nespēj tās apvienot ar pilna laika darbu. Padarot izglītības programmu mūsdienīgāku un pievilcīgāku jauniešiem, skolas vadība cer nākotnē palielināt topošo absolventu skaitu.

“Digitalizācija maina to, kā cilvēki dzīvo, mijiedarbojas, mācās un strādā. Tāpēc ir svarīga digitālo kompetenču nepārtraukta pilnveidošana. Esam pārliecināti, ka digitālo tehnoloģiju izmantošana profesionālajās izglītības programmās var paaugstināt audzēkņu interesi un motivāciju apgūt šīs programmas. Tiešsaistes resursi un sadarbība var dot daudz iespēju skolotājiem un audzēkņiem. Ekspertu pārraudzībā, sadarbībā ar partneriem no Latvijas  Lauksaimniecības Universitātes jauniešiem tiks izstrādāti virtuālie mācību materiāli restaurācijas un būvniecības programmu 9 moduļiem. Programmas ietvaros jauniešiem būs iespēja attālināti apgūt mācību vielu, kas sevī iekļaus visas nepieciešamās zināšanas profesijas apguvei - tā, lai visa apgūstamā viela būtu virtuāli sastrukturizēta un tālāk izstrādājama praksē”, skaidro Jelgavas novada pašvaldības izglītības projektu vadītāja Lelde Šantare.

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola ir viena no astoņām Latvijas izglītības iestādēm, kuras projekts digitālās izglītības vides sagatavošanai ir ieguvis Erasmus+ programmas finansējumu.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2021.gada 2.maija līdz 2023.gada 31.martam. Projekta kopējais finansējums - 99 377 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija. Zaļenieku komerciālajai un amatniecības vidusskolai projekta īstenošanai pieejamais finansējums ir 44 922 EUR.

Foto: Edgars Pogožeļski