Sociālā joma Novada ziņas Projekti
Projekta ietvaros top jaunā tūrisma maršruta brošūras un animācijas filma par Zemgales dižgariem

Lai gan klātienes tikšanās un darbi šobrīd tiek pārcelti tiešsaistē, radošie darbi turpinās. Tuvojoties pavasarim un aktīvākās ceļošanas sezonas atsākšanai, jaunā tūrisma maršruta “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!” ietvaros top trīs jaunas informatīvas brošūras, kas piedāvās dažādus tematiskos maršrutus, – “Amatu prasmes un tradīcijas”, “Nemateriālais kultūras mantojums” un “Izcilas personības, vietas un notikumi”. Jaunie tūrisma maršruti aptver trīs valstu – Latvijas (Zemgales), Lietuvas (Viļņas un Rokišķu) un Baltkrievijas (Polockas) reģionu tradīciju, vēstures liecību un kultūras mantojuma vērtības, un ikviens ceļotājs atradīs daudz interesanta, ko atklāt, izpētīt un iepazīt.

Kamēr starpvalstu tūrisms ir ierobežots, vietējiem ceļotājiem būs lieliska iespēja atklāt Zemgales lepnumu – vietas un cilvēkus, kuri turpina vēstures un kultūras mantojuma saglabāšanu, kopj tradīcijas un rūpējas par to nodošanu nākamām paaudzēm. Tūrisma maršrutā ir iekļautas unikālas vērtības, ar kurām lepoties var ikviens, turklāt tā ir iespēja ieraudzīt un atklāt Zemgali jaunā spožumā.

Tūrisma maršrutā “Amatu prasmes un tradīcijas” būs iespēja gūt priekšstatu ne tikai par visdažādākajām latviešu, lietuviešu un baltkrievu tradicionālajām amata prasmēm un paaudžu paaudzēs krātajām zināšanām, bet arī pašrocīgi pagatavot nelielu, bet unikālu suvenīru. Ieraudzīt un iepazīt unikālus tūrisma objektus un to saimniekus, kuri glabā, lolo un nodod tālāk nozīmīgas nemateriālā kultūras mantojuma vērtības, palīdzot vairot zināšanas un ļaujot dziļāk izprast savas saknes, iespējams tūrisma maršrutā “Nemateriālais kultūras mantojums”. Savukārt trešajā tūrisma maršrutā ceļotājiem tiks dota iespēja iepazīt “Izcilas personības, vietas un notikumus”. Piedāvājumā ietverta izcilu personību ‒ rakstnieku, dzejnieku, gleznotāju, komponistu, ārstu, pirmo valstsvīru un daudzu citu - atstātā devuma iepazīšana. Šeit iekļauti arī muzeji, baznīcas, parki un citas interesantas apskates vietas, kas ļaus ceļotājiem iepazīt mantojumu, ar ko lepojas vietējie iedzīvotāji.

Šie ir tikai daži no vairāk nekā 90 apskates objektiem, kas ir apskatāmi jaunajā tūrisma maršrutā “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!”. Zemgale ir brīnišķīga vieta jaunatklājumiem, un to būs iespēja iepazīt ikvienam ceļotājam.

Daži no iepriekš minētajiem objektiem un brošūrā ietvertajām izcilajām personībām būs redzamas arī jaunajā animācijas filmā “Augt dižam Zemgalē”, ko Zemgales plānošanas reģions īsteno sadarbībā ar mākslinieci Taigu Zīli, kura veidojusi animāciju tādām labi zināmām multiplikācijas filmām kā “Zelta zirgs”, “Lote no Izgudrotāju ciema”, “Joka pēc alfabēts” un daudzas citas. Ar tās starpniecību tiks izstāstīts stāsts par ievērojamām un dižām Zemgalē dzimušām un augušām personībām, kurām ir svarīga loma gan Latvijas vēsturē, gan mūsdienās, piemēram, Raini, Andreju Upīti, Annu Brigaderi, Jāni Čaksti un citiem. Animācijas filmas mērķgrupa ir skolu vecuma bērni no 1. līdz 4. klasei, taču interesanti būs ikvienam, kas vēlas labāk iepazīt Zemgali un tās vēsturi. Tās mērķis ir atgādināt un apzināt, ka no Zemgales nāk ievērojami cilvēki, kas ar savu darbu un sasniegumiem ir atstājuši būtisku devumu gan literatūrā, gan politikā, gan citās nozarēs un ka mums ir daudz, ar ko lepoties.

Animācijas filma skatītājiem būs brīvi pieejama no aprīļa vidus Zemgales plānošanas reģiona lapā vietnē Youtube.

Aktivitātes īstenotas Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā projekta ENI-LLB-1-108 “Nemateriālā kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” (Rediscover the roots of regions) ietvaros.

Projekta kopējais finansējums ir 1 031 590,97 eiro, tostarp Eiropas Savienības finansējums – 928 431,87 eiro.

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīgs Zemgales Plānošanas reģions un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Informāciju sagatavoja:

Zemgales Plānošanas reģiona

Projektu asistente

Sandra Kauranena

Fotogrāfijas autors: Oskars Kalniņš, 2020. Fotogrāfijas autortiesības pieder Zemgales plānošanas reģionam.