Pašvaldības ziņas
Projekta konkursam virza četrus pieteikumus

Jelgavas novada dome 28. februāra domes sēdē atbalstīja vairākus lēmumprojektus, kas attiecas uz pašvaldības iesaisti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai izsludinātā projektu konkursā. Ar biedrības Lauku partnerība “Lielupe” starpniecību novadā iecerēts veikt četras dažādas aktivitātes: Valgundē Kalnciema vidusskolas sporta hallē plānots uzstādīt kāpšanas sienu sportiskām nodarbēm, Elejas pagasta skvērā ierīkot bērniem aktīvās atpūtas elementus, Svētes keramikas darbnīcai un Glūdas amatniecības darbnīcai iegādāt aprīkojumu, savukārt novada sportistus nodrošināt ar cīņas paklāju.

Projekta pieteikumi biedrības Lauku partnerība „Lielupe” izsludinātā atklātā projektu konkursā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju", iesniedzami līdz 9. martam.

Viens no projekta pieteikumiem paredz Valgundē  Kalnciema vidusskolā jaunsargiem izveidot kāpšanas sienu. Ar tās palīdzību gan jaunsardzes kustības biedri, gan skolas audzēkņi varēs iesaistīties jaunās sportiskās aktivitātēs. Plānots, ka kāpšanas siena kalpos ne vien kā jauns rīks treniņiem, bet sniegs iespēju bērnus apmācīt dažādos kāpšanas sporta veidos, lai skolēni varētu startēt gan novada, gan republikas sacensībās. Plānotais projekta īstenošanai nepieciešamais finansējuma apmērs ir 21 390 EUR. Publiskais finansējums (ELFLA līdzfinansējums) sastādītu 9 000 EUR.

Otrs projekta pieteikums paredz Elejas pagastā ierīkot nelielu bērnu aktivitāšu laukumu.  Iecerēts, ka tas varētu atrasties pretī pagasta pārvaldei – skvērā, ko vietējie iedzīvotāji iecienījuši kā atpūtas vietu. Plānots uzstādīt šūpoles, smilšu kasti ar smiltīm, tostarp, sakārtojot teritoriju, izveidotu jaunas atkritumu urnas un soliņus. Pašreiz parkā atrodas lielas koka šūpoles, ko paredzēts demontēt. Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējuma apmērs ir 12 200 EUR. Publiskais finansējums (ELFLA līdzfinansējums) sastādītu 9 000 EUR.

Lai nodrošinātu Svētes keramikas darbnīcas apmeklētājiem iespēju kvalitatīvi apgūt keramikas mākslu, projekta ietvaros plānots darbnīcai iegādāt jaunu keramikas apdedzināšanas krāsni. Tā nepieciešama, lai apdedzinātu izveidotos māla darbus, lai nostiprinātu to formu pēc izveides. Papildus tam darbnīcā plānots iegādāt arī metāla plauktus, kas nepieciešami keramikas izstrādājumu novietošanai. Svētes keramikas darbnīca izveidota 2011. gadā, tā atrodas bijušās Svētes muižas teritorijā. Keramikas darbnīcā iespējams iepazīties ar podnieka amatu, iesaistīties darba procesā, apmeklētāji var piedalīties radošajās nodarbībās, izmēģināt darboties pie podnieka virpas un izgatavot savus keramikas darbus.

Papildus inventāru paredzēts iegādāt arī Glūdas pagasta Amatniecības darbnīcai “Zemgale”. Projekta apstiprināšanas gadījumā darbnīcu nodrošinās ar sviru un jostu stellēm. Kopā abu inventāru iegādei nepieciešami  9 666 EUR. ELFLA līdzfinansējums paredzēts 8 700 EUR apmērā.

Savukārt brīvās cīņas sporta veida kvalitatīvai nodrošināšanai pašvaldība ieplānojusi iegādāties jaunu cīņas paklāju. Ikdienā tas atrastos Staļģenes sporta hallē, bet pēc nepieciešamības to būtu iespējams arī pārvadāt.  Vēlamais paklāja izmērs ir 12m x 12m. Staļģenes vidusskolas sporta zālē brīvās cīņas mākslu apgūst ne vien skolas audzēkņi, bet arī pieaugušie. Skola regulāri organizē arī sacensības un nometnes. Līdz šim paklājs sacensībām ik reizi tika īrēts un vests no Rīgas. Aprēķināts, ka paklāja iegādei nepieciešami 15 496 EUR. No projekta aktivitātēm būtu iespējams piesaistīt 9 000 EUR.

Visu projektu apstiprināšanas gadījumā, pašvaldības līdzfinansējuma daļa sastādītu ap 23 052 EUR. Jāpiebilst, ka precīzs pašvaldības līdzfinansējuma apmērs būs zināms vien pēc iepirkumu procedūru un cenu aptauju noslēgumiem.

Sagatavotie projekti iesniegti biedrības Lauku partnerība „Lielupe” izsludinātā atklātā projektu konkursā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas", rīcībā Nr.4. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem”.