Projekti Novada ziņas
Projekta “Mana Eiropas pašvaldība” noslēguma konference Jelgavas novadā

Laikā no 27. līdz 29. septembrim Jelgavas novada pašvaldība organizē Eiropas Komisijas programmas “Eiropa pilsoņiem” finansētā projekta noslēguma konferenci, kurā piedalīsies projekta partneri no Latvijas (Jelgavas novada pašvaldība), Francijas, Lielbritānijas, Polijas, Vācijas, Rumānijas un Jelgavas novada sadarbības pašvaldības pārstāvji no Jonišķiem, Lietuvā.

Konferences darba pirmās dienas plāns paredz projekta partneru diskusijas darba grupās, lai kopīgi veidotu projekta gala ziņojumu, analizējot projektā īstenotās aktivitātes un sasniegtos rezultātus.

Savukārt otrā diena plānota kā atklāts seminārs iepriekš reģistrētiem dalībniekiem, kur piedalīsies pilsētas un novada interesenti, tajā skaitā LLU apmaiņas un starptautiskie studenti. Projekta galveno tēmu – inovācijas tūrismā un uzņēmējdarbībā prezentēs lektori no Latvijas Institūta (Valsts tēls un tēla reklamēšana), Nordea Bankas Baltijas valstu Komunikācijas daļas (inovācijas Latvijā – jaunrade un inovācijas uzņēmējdarbībā), Socialā Inovācijas centra (Sociālās un tehniskās inovācijas), uzņēmuma Overly.lv (izvērstās realitātes platformas biznesa ideja) un noslēgumā tiks prezentēti projekta rezultāti lokālā un Eiropas mērogā, ietverot tehniskos, finansiālos, sociālos, sadarbības un mākslinieciskos aspektus. Būtiski ir arī vienoties par turpmākās sadarbības veicināšanu un nākotnes plāniem ar jau esošajiem un iespējams jauniem partneriem no citām valstīm.

Tāpat projekta partneri varēs iepazīties ar Jelgavas un Jelgavas novada vēsturisko mantojumu un tautiskajām ieražām, bet konferences noslēguma dienā apmeklēs Nacionālo bibliotēku Rīgā, lai gūtu priekšstatu par latviešu tautas rakstītās kultūras mantojumu.

“Mana Eiropas pašvaldība (My European city)” ir pilsētu sadarbības tīkls, kas veicina pilsētu sadarbību, ideju apmaiņu un iedzīvotāju iesaisti kultūrvēsturiskā mantojuma un mūsdienu vērtību popularizēšanā, izceļot Eiropas kontekstu. Projektu “Mana Eiropas pašvaldība (My European City)!” finansē Eiropas Komisijas programma “Eiropa Pilsoņiem”. Projekta Nr. 556021-CITZ-1-2014-1FR-CITZ-NT, ieviešanas laiks: 01.11.2014. - 31.10.2016. Vairāk informācijas www.myeuropeancity.com.

Projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.