Projekti
Projekta "NUTRINFLOW" pieredzes vizīte Somijā

2017. gada 18. un 19. maijā Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji piedalījās Central Baltic programmas projekta “Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā (NUTRINFLOW)” seminārā pie projekta vadošā partnera Somijā. 

Projekta vadošais partneris ProAgria Etelä-Suomi īsteno videi draudzīgu meliorācijas sistēmu izveidi projekta pilota teritorijā Hardombacken reģionā Somijas dienvidos. 

Pilotteritorijā tiek sakārtota un ar videi draudzīgiem elementiem papildināts 9.850 m grāvja posms, izveidojot 5 jaunas caurtekas, 2 akmens krāvumus, 658m segtais vads, 300m divpakāpju grāvis un 100m neskarts grāvja posms pirms ieplūdes upē, bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai. Objektu apskates gaitā tika iegūta praktiskas informācija, kas noderēs Jelgavas novada pašvaldības pilotteritorijas būvdarbu laikā.

2017. gada aprīļa beigās tika uzsākti projekta NUTRINFLOW būvniecības darbi Jelgavas novada pilotteritorijā - Sodītes ūdenstecē. Šogad līdz rudenim plānots atjaunot Sodītes caurteci, veicot divpakāpju novadgrāvju izveidi ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā un pasargāt tuvējās teritorijas no plūdu ietekmes, nodrošinot ūdens novadi. Divpakāpju profila grāvji nodrošinās daudzveidīgu vidi dzīvajiem organismiem un uzlabos arī ūdens kvalitāti. Izveidotās palu terases kalpos par ekoloģisko koridoru. Otrs tehnoloģiskais risinājums ir mākslīgi veidotie mitrāji, kas iekļaus seklūdens zonu, tādējādi samazinot ūdens tilpņu aizaugšanu veicinošo produktu noplūšanu Tērvetes upē un tālāk Baltijas jūrā.

Kopējās projekta izmaksas 183 640 EUR, no tām projekta attiecināmās izmaksas 105 425 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 89 611 EUR, savukārt Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums sastāda 94 029 EUR.

 

Projekta "NUTRINFLOW" pieredzes vīzīte Somijā: