Projekti

2018.gada 30.oktobrī Anīšķos, Lietuvā notika projekta partneru un ekspertu grupas tikšanās, lai pārrunātu jautājumus par mentoru apmācībām un rokasgrāmatas izstrādi. 

Eksperti vienojās par sadaļām, kuras vajadzētu ietvert grāmatā un par valodu, lai tā būtu saprotama ne tikai speciālistiem, kuru ikdienas darbs ir atbalsts cilvēkiem ar speciālām vajadzībām: gan vide, kurā notiek apmācības vai tikšanās, gan aprīkojums kāds būtu nepieciešams pieņemot darbā cilvēku ar speciālām vajadzībām, gan kontakta veidošana un sadarbības attīstība.

logo