Sociālā joma Novada ziņas Projekti
Projekta WATERDRIVE seminārs "Labā prakse palieņu pļavu apsaimniekošanai"

Jelgavas novada pašvaldība ielūdz Jūs uz labas prakses semināru palieņu pļavu atjaunošanā, saglabāšanā un kopšanā. Pasākuma mērķis ir veicināt dialogu starp zemes īpašniekiem un pašvaldību un valsts iestādēm ar mērķi veicināt upju palieņu teritoriju apsaimniekošanu un pilnveidot zināšanas pļavu kopšanas jomā un citos pasākumos, kas nodrošina ūdeņu aizsardzību un saglabāšanu. Seminārs notiks 2021.gada 25.-26.augustā platformā "Zoom" un Jēkabniekos, Svētes pagastā, Jelgavas novadā. Pasākuma norises valoda – latviešu!

Jelgavas novada pašvaldība ielūdz Jūs uz labas prakses semināru palieņu pļavu atjaunošanā, saglabāšanā un kopšanā. Pasākuma mērķis ir veicināt dialogu starp zemes īpašniekiem un pašvaldību un valsts iestādēm ar mērķi veicināt upju palieņu teritoriju apsaimniekošanu un pilnveidot zināšanas pļavu kopšanas jomā un citos pasākumos, kas nodrošina ūdeņu aizsardzību un saglabāšanu. Pasākuma norises valoda – latviešu!

Pasākuma norise semināra daļai paredzēta ZOOM platformā 25.augustā. Nākamā dienā, 26.augustā, būs iespēja klātienē iepazīties ar palieņu pļavu atjaunošanas tehnikas demonstrējumu un agrotehnisko pasākumu kopumu pļavu atjaunošanai tādā līmenī, lai jau pēc trīs gadiem atjaunotos tām raksturīgo augu sugu augšanas apstākļi un būtu iespējams pļavu apsaimniekot – iegūt sienu.

Reģistrē dalību 25. augusta zoom semināram! Pēc reģistrācijas saņemsi unikālo saiti, lai 25. augustā varētu pieslēgties semināram.

TREŠDIENA, 25.augusts 25 AUGUST, WEDNESDAY/ 10.00 – 12.00 (CET)

  • 10:00-10:15 min. Jelgavas novada domes priekšsēdētaja Ziedoņa Caunes uzruna
  • 10:15-10:35 min. Ekosistēmu pakalpojumu novērtējums Svētes upes baseinā (Dr.arch., docente, ainavu arhitekte Madara Markova)
  • 10:15-10:35 min. Jelgavas novada pašvaldības projekta aktivitātes un rezultāti/ atbalsta instrumenti (Projekta “Atbildīga ūdens resursu apsaimniekošana lauku attīstībai vietējā līmenī un Baltijas jūras reģionā (WATERDRIVE)” nr. RO94 vadītāja asistents Ingars Rozītis)
  • 10:35-10:50 min. Ūdeņu kvalitātes monitoringa un ģeotelpiskās informācijas izmantošana augu barības vielu zudumu novērtēšanā Svētes upes baseinā (Dr.sc.ing, profesors, vadošais pētnieks Ainis Lagzdiņš)
  • 10:50-11:00 min. Pārtraukums
  • 11:00-11:20 min. Daru dabai labu jeb kā zemes īpašniekam saimniekot dabai draudzīgāk (DAP Dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode)
  • 11:20-11:40 min. Par un ap ūdensteču buferzonām (Zemnieku saeimas lauksaimniecības eksperte Iveta Grudovska)
  • 11:30-12:00 min. Diskusijas (Ingars Rozītis)

CETURTDIENA, 26.augusts 26 AUGUST, THURSDAY10.00 – 12.30 (CET). Jēkabnieki, Svētes pagasts. Pulcēšanās pl. 10.00 pie Jēkabnieku kultūras nama, tad dosimies uz ~1 km attālo demonstrācijas vietu.

  • 10:00-12:00 min. Lauka demonstrējums palieņu pļavu kopšanā
  • 12:00-12:30 min. Diskusijas un kafijas pauze pie Jēkabnieku kultūras nama

* Lūdzam dalību 26.augusta semināram reģistrēt līdz š.g. 23.augustam uz e-pastu ingars.rozitis@jelgavasnovads.lv.

Projekta „Atbildīga ūdens resursu apsaimniekošana lauku attīstībai vietējā līmenī un Baltijas jūras reģionā” Nr.R094 WATERDRIVE mērķis ir palielināt ūdens resursu apsaimniekošanas efektivitāti sadarbojoties. Ieviest videi draudzīgu ūdens apsaimniekošanas praksi lauksaimniecībā, lai samazinātu minerālvielu ieplūšanu reģionālajos ūdeņos un izplūdi Baltijas jūrā.

Projekta ieviešanas laiks: 21.09.2018. – 30.09.2021. Projekta kopējais budžets: 2711587,00 EUR, programmas līdzfinansējums: 2 113 858,95 EUR, partneru ieguldījums: 577 728,05 EUR. Jelgavas novada pašvaldības projekta daļa 90500,00 EUR, no tās programmas finansējums 85 % - 76925,00 EUR, Jelgavas novada pašvaldības finansējums 15 % - 13575,00 EUR.