Uzņēmējdarbība
Reģionālais informatīvais seminārs par atbalsta maksājumiem 2023. gadā

Par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna ietvaros.