Projekti
Rokasgrāmatas padomdevējiem/ mentoriem izstrādāšana

Uzsākot projektu tika uzsākts arī darbs pie rokasgrāmatas padomdevējiem/ mentoriem izstrādāšanas.

Rokasgrāmata ir paredzēta speciālistiem, kuri vēlēsies kļūt par padomdevējiem personām ar invaliditāti, mācot profesijai nepieciešamās tehniskās prasmes. Šajā metodoloģiskajā rokasgrāmatā ir aprakstīta pieeja un metodika, kas parāda, kā padomdevējiem apmācīt personas ar invaliditāti,  sniegti praktiski padomi un labākās prakses piemēri, kā arī iztirzātas iespējamās problēmsituācijas un piedāvāti daži risinājumi. 

Rokasgrāmata tiek izplatīta gan padomdevējiem, kas projekta ietvaros bija mentoru apmācībās, gan novada speciālistiem, gan darba devējiem, kuri interesējas par cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanu. Šo rokasgrāmatu izmanto arī biedrības “Rūpju bērns” asistenti un tā ir izvietota RB cafe telpās, kur ikviens, kas interesējas par cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanu, var to apskatīt un izmantot.

logo