Pašvaldības ziņas
Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis

Ņemot vērā Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Madara Lasmaņa neētisko rīcību no amatpersonas profesionāli lietišķā aspekta, domes priekšsēdētāja vietniece Ilze Vītola vakar, 26. martā, iesniegusi priekšlikumu 27. marta domes sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumu par priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata.

Kā ziņots iepriekš, 2024. gada 22. martā septiņi Jelgavas novada domes deputāti iesniedza pašvaldībā pieprasījumu par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Madara Lasmaņa atbrīvošanu no amata. Saskaņā ar Pašvaldības likuma 19. panta trešo daļu šis jautājums būtu iekļaujams tuvākās domes sēdes darba kārtībā, kas izsludināta 27. martā plkst. 10.05. Bet, saņemot iesniegumu no kolēģiem par savu atbrīvošanu, domes priekšsēdētājs jautājumu nav iekļāvis kārtējā mēneša sēdē, nolemjot izsludināt citu sēdi - 3. aprīlī plkst. 16.00. Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece Ilze Vītola iesniegusi priekšlikumu jautājumu skatīt 27. marta kārtējā domes sēdē kā pirmo darba kārtības jautājumu.

Par M. Lasmaņa kā amatpersonas ētikas pārkāpumiem rīcībā un profesionālajā darbā pašvaldībā ir vairāki ziņojumi, tostarp konkrētu darbinieku iesniegumi un sūdzības Tiesībsargam, Darba inspekcijai, rosinot izskatīt mobinga un emocionālās vardarbības gadījumus. Līdz šim, respektējot lēmējvaras un domes priekšsēdētāja statusa autoritatīvo lomu gan pašvaldībā, gan sabiedrībā, kā arī ievērojot iekšējās darba kārtības noteikumus, par to iestāties un publiski apliecināt atļāvušies tikai daži darbinieki.