Iedzīvotājiem Sabiedrības līdzdalība

Jelgavas novada pašvaldība sagatavojusi un līdz 15. februārim apspriešanai nodod “Jelgavas novada pašvaldības nolikuma” grozījumu projektu.

Šie saistošie noteikumi nosaka Jelgavas novada pašvaldības institucionālo sistēmu un darba organizāciju. Izmaiņas lielākoties saistītas ar precizējumiem un pildinājumiem atbilstoši Pašvaldības likumā noteiktajam.

Ikviens iedzīvotājs aicināts paust savu viedokli par saistošo noteikumu projektu elektroniski, iesniedzot pašvaldības e-adresē, rakstot kā elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi dome@jelgavasnovads.lv, iesniedzot klātienē Jelgavas novada Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, kas darbojas novada pagastos un Jelgavā (Lielā iela 5/7), vai sūtot vēstuli pa pastu: Pasta iela 37, Jelgava, Latvija, LV-3001.

Iedzīvotāju komentāri, iebildumi, rosinājumi tiek uzklausīti, lai nepieciešamības gadījumā koriģētu esošo dokumenta redakciju. Pēc projekta apspriešanas saistošos noteikumus virzīs izskatīšanai domē.