Publiskās apspriešanas
bilde

Jelgavas novada pašvaldība informē, ka no 22. novembra līdz 21. decembrim tiek izsludināta sabiedriskā apspriešana būvniecības iecerei attiecībā uz krematorijas būvniecību Jelgavas novada Salgales pagastā. Būvniecības iecere paredz īstenot SIA “Silabites” pasūtījumu, balstoties uz “Silababītes” darba uzdevumu un SIA “JK Building” projektu, kulta ēkas  būvniecību paredzot 4,3 ha zemes vienībā Salgalē (ar kadastra nr. 54780030115), valsts autoceļa P93 Jelgava- Iecava posma daļā.

Ēkai projektēti divi virszemes stāvi ar kopējo platību 607.08 m2. Pirmajā stāvā plānotas divas ceremoniju zāles ar atsevišķām ieejām un vējtveriem, savukārt korpusā aiz mazās ceremoniju zāles paredzēta telpa krāsnīm mirušo kremēšanai. Ēkas vidējā korpusā plānotas biroja telpas, gaitenis, atpūtas telpa, labierīcības, tehniskās telpas, kā arī telpa aizgājēja sagatavošanai kremācijai. Lielajai ceremoniju zālei 2. stāvā piemērota telpa muzikantiem. Ēkai paredzētas 4 izejas, kā arī 2 transporta vārti, savukārt piegulošajā teritorijā atvēlēta vieta autostāvvietai 64 automašīnām.

Publiskā apspriešanas periods norit no 2021. gada 22.novembra līdz 2021. gada 21.decembrim.  

Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2021. gada 7.decembrī plkst. 16.00. Lai nodrošinātu valstī noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, sanāksme noritēja attālināti, izmantojot tiešsaistes sarunu rīku videokonferenču platformā MS Teams.

Aptaujas lapas un rakstiskas atsauksmes ir iesniedzamas Ozolnieku administrācijas Būvvaldē, Stadiona iela 10, Ozolnieki, Jelgavas novads, LV-3018 (izmantojot pastkastīti pie durvīm vai nosūtot pa pastu) vai iesūtot uz e-pasta adresi: agnese.lejniece@jelgavasnovads.lv (Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru līdz 2021. gada 21.decembrīm. 

Agnese Antīpina

Lietvede
agnese.antipina [at] jelgavasnovads.lv
Prombūtnē
  • Publiskās apspriešanas informatīvie materiāli un prezentācija par Būvniecības ieceri ir apskatāmi tīmekļa vietnē www.kultaeka.lv laika posmā no 22.11.2021 līdz 21.12.2021.

Jelgavas novada pašvaldības Ozolnieku administrācijas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 2021.gada 13.novembrī pieņēma lēmumu Nr. BIS-BV-5.2-2021-21 par publiskās apspriešanas nepieciešamību Būvniecības iecerei “Kulta ēka apbedīšanas pakalpojumu sniegšanai”, Salgales pagastā, Jelgavas novadā (kadastra nr. 54780030115).