Publiskās apspriešanas
bilde

Jelgavas novada pašvaldība publisko saiti sabiedriskās apspriešanas sanāksmei "SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA PAR VĒJA ELEKTROSTACIJU PARKA “LAFLORA” BŪVNIECĪBU" : Sanāksmes saite dalībai

Saite tiks aktivizēta sanāksmes telpai 25. janvārī plkst. 15:00, sabiedriskās apspriešanas sanāksmes sākums - plkst. 16:00. Ikviens iedzīvotājs, interesents ir aicināts izmantot iespēju un sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā uzdot sev interesējošus jautājumus saistībā ar vēja parka konceptu vai ietekmes uz vides novērtējuma ziņojumu. Ja tehniski ir apgrūtina dalība (datorā nav mikrofons vai ir citi tehniski ierobežojumi), aicinām izmantot iespēju savus jautājumus iesūtīt rakstiski: vejaparks@laflora.lvvejaparks@environment.lv

​Pieslēgties sanākmses telpai ir iespējams, aktivizējot sanāksmes saiti interneta pārlūkos vai atverot to lietotnē Microsoft Teams. Pēc saites aktivizēšanas sanāksmes vadītājs apstiprinās Jūsu pievienošanos.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisināsies attālināti 25. janvārī plkst. 16.00. 

Vietnē laflora.lvne vēlāk kā 22. janvārī tiks publicēta sanāksmes tīmekļa saite un pievienošanās instrukcija.

Jelgavas novada Kaigu purvā jau 25 gadus saimnieko viens no Latvijas lielākajiem kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmumiem – SIA “Laflora”. Uzņēmums nodarbina ap 250 vietējo iedzīvotāju, lai ražotu kūdras substrātus dārzkopībai, mežsaimniecībai un lauksaimniecībai. Kaigu purvā pieejamās enerģētiskās kūdras ieguve ir pārtraukta, ņemot vērā Eiropas Komisijas Taisnīgas pārkārtošanās fonda nosacījumu pārtraukt enerģētiskās kūdras ieguvi un izmantošanu, tāpēc uzņēmums meklē citus esošā resursa un zemes izmantošanas veidus, kuru starpā iecerēta arī vēja elektroenerģijas parka izveide.

Vēja parkā Kaigu kūdras purvā, kura kopējā platība ir 760 ha, plānots pārtraukt enerģētiskās kūdras ieguvi 450 ha platībā (atlikušais enerģētiskās kūdras krājums sasniedz 890 000 m3). Saražotā zaļā enerģija, kas ir atjaunojamais resurss, tiks izmantota gan “Lafloras” pašpatēriņam kūdras produktu un substrātu ražotnē un tehnoloģiskajos procesos, gan topošās zaļās industriālās zonas funkcionalitātes nodrošināšanā Kaigu purvā. Vēja parks iecerēts visā purva platībā – gan tur, kur pārtraukta enerģētiskās kūdras ieguve, gan tur, kur turpināsies dārzkopības kūdras ieguve, kurai pakāpeniski noslēdzoties, teritorijas tiks rekultivētas.

Zaļās industriālās zonas izveides mērķis ir nodrošināt ar vēja parka “Laflora” ražoto atjaunojamo resursu inovatīvus uzņēmumus, kuriem ir augsta energoietilpība, tādējādi palīdzot tiem integrēt atjaunojamo enerģiju savos ražošanas procesos un ražot produktus ar pievienoto vērtību. Tādā veidā radīsies priekšnosacījumi Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna mērķu izpildei, t.i., tiks veicināta uzņēmumu transformācija uz klimatneitralitāti.

Šādas zaļās industriālās zonas darbība ļaus attīstīt ilgtspējīgu uzņēmējdarbību Jelgavas novadā un visā Zemgales reģionā, palielināt uzņēmumu konkurētspēju, pateicoties zemākām energoresursu izmaksām, kā arī radīs jaunas ilgtspējīgas darba vietas ilgtermiņā, vienlaikus veidojot priekšnosacījumus reģiona ekonomiskajai izaugsmei.

Parkā būs jaunākās paaudzes vēja turbīnas, līdzīgas tām, ko plaši izmanto visā Eiropā. Turbīnu maksimālais augstums būs 247 m. Vēja parks gada laikā saražos 300 000 MWh elektroenerģijas. Ar tādu elektroenerģijas apjomu iespējams nodrošināt 5 % no Latvijas kopējā elektroenerģijas patēriņa gadā.

Parks varētu nodrošināt ar zaļu enerģiju gan Jelgavas novadu, gan pilsētu. Tādējādi Jelgavas novads varētu kļūt par 100 % atjaunojamo energoresursu jeb zaļāko novadu Latvijā. Vēja parks būs uzņēmuma ieguldījums valsts ceļā uz Eiropas Savienības nosprausto mērķi – klimatneitralitāti. Kopējais oglekļa dioksīda emisiju ietaupījums, izmantojot “Lafloras” zaļo enerģiju, līdz 2050. gadam būs vairāk nekā 2,8 miljoni tonnu CO2 ekvivalenta.

Saskaņā ar stingru normatīvo aktu regulējumu starptautisks vides konsultāciju uzņēmums veicis iecerētā vēja parka ietekmes uz vidi novērtējumu. Ietekmi uz vidi, dabu un apkārtnes iedzīvotājiem vērtējuši: ornitologs, sikspārņu eksperts, biotopu eksperts, ainavu arhitekti, kultūrvēsturiskā mantojuma eksperti, hidrologi un ģeologi. Tāpat veikta elektromagnētiskā lauka ekspertīze, trokšņu ekspertīze, potenciālo turbīnu radīto ēnu un mirguļošanas ekspertīze, kā arī risku analīze. 

“Mēs neuzskatām sevi tikai par kūdras ieguvējiem un pārstrādātājiem, kas ražo visā pasaulē vajadzīgos kūdras substrātus, lai stādītu mežu, puķes un galu galā arī ēstu garšīgus tomātus un gurķus, bet domājam arī par zemes tālāku izmantošanu. Tieši tāpēc savu nodarbi saucam par purvkopību,” atzīst Uldis Ameriks, SIA “Laflora” valdes priekšsēdētājs, un turpina: “Mēs iedodam šai zemei jaunu dzīvību, un purvs dzīvo un sadzīvo tālāk ar cilvēku un vidi, dodot tiem labumu arī turpmāk. “Lafloras” vēja parks ir komerciāls projekts, kur elektroenerģijas ražošanai nav nepieciešamas valsts vai pašvaldības subsīdijas, bet ceram piesaistīt pašlaik pieejamās investīcijas, ko piedāvā Eiropas Savienības Zaļā kursa finansējuma virzieni un pieejamais finansējums.”

Kopējās plānotās investīcijas “Lafloras” zaļajā industriālajā zonā ir 170 miljoni eiro, no kuriem investīcijas vēja parkā aprēķinātas 120 miljonu apmērā. Modernas, enerģiju taupošas un videi draudzīgas iekārtas un mehānismi sinerģijā ar zemes resursa efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu ir “Lafloras” pienesums mūsu valsts un cilvēces ambiciozo mērķu sasniegšanai.

Vēja elektrostaciju parka Laflora” būvniecības sabiedriskā apspriešana  saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. panta nosacījumiem notiks neklātienes formā (attālināti) no 2021. gada 14. janvāra līdz 15. februārim. No 14. janvāra uzņēmuma mājaslapā var iepazīties ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un tā kopsavilkumu.

Informāciju sagatavoja:

Sabīna Alta, “Laflora” projektu vadītāja,

+371 29182962sabina.alta@laflora.lv