Novada ziņas
Sadarbības partneru tikšanās projektā “Constellation”

Šonedēļ - 25. un 26. oktobrī Jelgavas novada pašvaldībā darba vizītē ieradušies starptautiskā projekta “Constellation” (“Konstelācija”) partneri no Slovēnijas un Horvātijas. Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “ideA” un partneriem no ārvalstīm iecerējusi turpmāko divu gadu laikā veicināt sadarbību starp neformālo un formālo izglītību darbā ar jaunatni, celt kapacitāti jaunatnes darbiniekiem un pedagogiem, kā arī veikt starptautisku pētījumu, lai noskaidrotu, kāpēc jaunieši mēdz nonākt riska grupās – izvēlas ne mācīties, ne strādāt.

Līdz ar 2018. gada 1. septembri biedrība "ideA" sadarbībā ar Jelgavas novada Izglītības pārvaldi uzsākusi stratēģiskās partnerības projektu  "Constellation", kas notiks 22 mēnešu (2018-2020) garumā.

Projekta nosaukums „Konstelācija” simboliski atspoguļo sistemātisku un visaptverošu pieeju, lai apvienotu formālo un neformālo izglītību darbā ar jaunatni. Projekta galvenā būtība ir radīt tādu sistēmu, lai, sadarbojoties abām pusēm, novērstu jauniešu nokļūšanu NEET situācijās (kas nav iesaistīti ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās). Rezultātā iecerēts celt jaunatnes darbinieku un skolotāju kapacitāti darbā ar jauniešiem tieši lauku reģionos.

“Mani šogad uzrunāja Jaunatnes Starptautisko Programmu aģentūra, kas , atsaucoties uz iepriekšējo projektu kvalitāti, aicināja veidot jaunu projekta pieteikumu jau līmeni augstāk - veidot stratēģisko partnerību programmā Erasmus+: Jaunatne darbībā, lai mēs varētu turpinātu ideju, ko esam īstenojuši caur četriem starptautiskiem jaunatnes darbinieku un jauniešu mobilitātes "INCEPTION" projektiem. Jaunajā apstiprinātajā projektā šī ir pirmā starptautiskā projekta darba grupas tikšanās. Tās laikā izrunāsim projekta saturu un aktivitāšu ieviešanas stratēģiju,” komentē Jelgavas novada jaunatnes lietu speciāliste Kristīne Kode.

Projekta laikā no Jelgavas novada tiešā mērā tiks iesaistīti: 10 jaunatnes darbinieki un jaunatnes lietu speciālists, 14 karjeras speciālisti un pedagogi, 20 NEET jaunieši tiešā veidā un 15 Jelgavas novada jaunieši, kas regulāri iesaistās fokusgrupās.

Projektā iesaistītas piecas organizācijas no trim valstīm: biedrība "ideA" sadarbībā ar Jelgavas novada Izglītības pārvaldi Latvijā, biedrība "Entrepreneurship Movement Club" kopā ar Os Cirkulane-Zavrc, pamatskolu lauku un pierobežas reģionā Slovēnijā un biedrība "Forum for Freedom in Education" Horvātijā.

Kopumā projektā piedalīsies 275 jaunieši un jaunatnes darbinieki, un skolotāji un aptuveni 700 iesaistītās organizācijās.

Erasmus