Pašvaldības ziņas
dabas parks "vilce"

Jelgavas novada dome 13. aprīļa ārkārtas sēdē lēma iesniegt projektu “Dabas parka “Vilce” dabas aizsardzības plāna izstrāde” Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība”.

Projekta mērķis ir izstrādāt plānu, kas noteiks nepieciešamos apsaimniekošanas pasākumus tām dabas vērtībām, kuru aizsardzībai teritorija izveidota.

Dabas parks “Vilce” ir 144 hektārus plašs valsts nozīmes dabas parks Jelgavas novadā pie Vilces, tas dibināts 2004. gadā. Parks izveidots bioloģiski vērtīga dabas kompleksa, proti,  izteiktu upju ieleju ar nogāžu un gravu mežiem, upju straujteču, smilšakmens atsegumu, Latvijā retu un aizsargājamu augu sugu, Vilces pilskalna, vienotai aizsardzībai. Teritorija ir iekļauta arī Eiropā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000.

Iepriekšējais dabas aizsardzības plāns, ko Latvijas dabas fonds minētajai teritorijai izstrādāja laika posmam no 2007. līdz 2017. gadam, ir zaudējis spēku, tādēļ to nepieciešams aktualizēt.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 81 250 eiro apmērā, no tiem 80% jeb 65 000 eiro ir Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums, bet 20% līdzfinansējumu nodrošinās Jelgavas novada pašvaldība.

Plāna izstrāde plānota divus gadus un tas tiks izstrādāts 12 gadus ilgam laika posmam.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra saņemtos pieteikumus vērtēs aptuveni mēnesi. Pozitīva lēmuma gadījumā projekta īstenošanu varētu uzsākt jūnijā.