Kultūra Novada ziņas
bilde

Ar būvlaukuma ierīkošanu, starpsienu demontāžu un jumta konstrukcijas pārbūvi sākta Zaļenieku kultūras nama pārbūves projekta īstenošana. Plānots, ka darbi objektā ilgs līdz nākamā gada beigām, restaurējot un labiekārtojot gan ēkas veco, gan jauno daļu, kā arī veicot teritorijas labiekārtošanas darbus.

Ēka, kas veidojusies par kultūras saglabāšanas, atpūtas un izklaides centru, piedzīvos pilnīgu pārbūvi. Kultūras nama amatierkolektīviem, bibliotēkai un aptiekai uz laiku rastas pagaidu mājvietas. “Līdz ar pirmajiem remontdarbiem abi pagasta deju kolektīvi un koris mēģinājumus aizvada Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas sporta hallē, kas atrodas Baznīcas ielā 4. Sadarbībā ar skolas vadību esam izveidojuši grafiku, kas regulē skolēnu un amatierkolektīvu vajadzības. Zaļenieku amatierteātris šobrīd savus mēģinājumus aizvada Zaļenieku muižas telpās. Tāpat pagaidu mājvieta rasta pagasta bibliotēkai, kura pārcelta uz pagasta pārvaldes ēkas otro stāvu. Savukārt pagasta pārvaldes pirmajā stāvā, kur iepriekš atradās pasta nodaļa, tagad iekārtota Zaļenieku aptieka.  Jānorāda, ka aptieka Centra ielā 9 paliks arī turpmāk,” stāsta Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Brikmanis.

Tiekoties pašvaldības būvinženieriem un būvniekiem, sastādīts veicamo darbu grafiks. Kā jau iepriekš ziņots, veicamie būvdarbi sadalīti vairākās kārtās. Ēkas vecajai daļai atjaunos fasādi, vēsturiskos koka logus un sanitārtehnisko mezglu. Pagalma pusē esošo piebūvi paredzēts paplašināt līdz otrajam stāvam – zālei. Ēkas pirmajā stāvā izveidos ģērbtuvi, dušas telpas un tualeti. Telpās veiks kosmētisko remontu un grīdas seguma nomaiņu, kā arī pirmā stāva grīdas seguma siltināšanu. Savukārt ēkas jaunajā daļā  - pirmajā stāvā saglabās esošo telpu plānojumu, bet otrajā stāvā paredzēts apgūt neizbūvētās telpas, ierīkojot tur kabinetus. Telpās veiks kosmētisko remontu, kamerzālei plānots izveidot nelielu skatuves daļu, nomainīt vecos koka logus, kā arī paredzēta ēkas fasādes siltināšana. Esošā plakanā jumta vietā izbūvēs divslīpu jumtu. Teritorijas labiekārtošanas projekta ietvaros plānots demontēt esošos asfaltbetona celiņus un izbūvēt betona bruģakmens celiņus. Tāpat paredzēta teritorijas izlīdzināšana un zāliena atjaunošana.

Darbus kopsummā par 1 949 494,94 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa veic SIA "Bildberg". Projekta realizācijai lielāko summas daļu, proti - 1 500 000 eiro, segs ar ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē, bet atlikušo daļu - no pašvaldības 2023. un 2024. gada budžeta līdzekļiem.