Projekti
Sākas projekta “Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos” ieviešana

Jelgavas novada Elejas pagastā notikusi INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam atbalstītā projekta LLI-313 “Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”/ “4SeasonsParks” atklāšana.

Viena no projekta ekspertēm, arhitektūras zinātņu doktore, ainavu arhitekte Kristīne Dreija, savā promocijas darbā “Latvijas vēsturiskie dārzi un parki mūsdienu lauku ainavā” atzīst, ka vēsturisko dārzu un parku kultūras un dabas mantojuma optimāla aizsardzība, pārvaldība un attīstības plānošana ir iespējama tikai ar kultūrvēsturiskās vides pilnīgu izpratni un ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrādi. Tāpēc arī jaunā projekta galvenais mērķis ir veicināt kultūrvēstures objektu ilgtspēju, palielināt to pievilcību apmeklētājiem.

Projekta vadošais partneris ir Jelgavas novada pašvaldība, bet partneri – Zemgales plānošanas reģions, Kokneses novada pašvaldība, Rokišķu Reģionālais muzejs un Pakruojis rajona pašvaldība. Ieviešot projektu, Zemgales un Ziemeļlietuvas muižu un piļu parkos iecerēts novērtēt esošo situāciju to saglabāšanā un turpmākās izmantošanas potenciālu un apkopot labās prakses piemērus parku pārvaldībā. Līdztekus tam notiks četru piļu un muižu parku sakopšana un labiekārtošana, to atgriešana vēsturiskajā veidolā saskaņā ar atbilstīgā laikmeta tradīcijām, notiks apsaimniekošanas plānu izveide, celiņu, apgaismojuma, taku, atpūtas vietu ierīkošana, strūklaku, norādes zīmju, mazās arhitektūras formu uzstādīšana un citi darbi.

Projekta ieviešanas laikā iecerēts organizēt septiņu dienu mācības parku apsaimniekotājiem par Eiropas Savienības un valsts politiku, reģionālā un vietējā līmeņa instrumentiem parku attīstībai un uzturēšanai, par starptautisko pieredzi seno parku saglabāšanā un kopšanā. Tāpat notiks divu dienu mācības tūrisma nozares profesionāļiem par veicamajiem pasākumiem ceļotāju piesaistē nesezonā, par jaunākajām tendencēm interneta tūrisma vietņu uzturēšanā, metodēm parku potenciāla izmantošanas un mērķauditorijas identificēšanā un sasniegšanā. Lai popularizētu labiekārtotos parkus, partneri piedalīsies tūrisma izstādēs Balttour (Rīgā) and Vivatour (Viļņā). Projekta ieviešana rezultēsies ar trīs jaunu kopīgu tūrisma maršrutu izstrādi un “4SeasonsParks” atlaižu kartes ieviešanu. Ieviešanas noslēguma fāzē Lietuvā notiks starptautiska konference “Latvijas un Lietuvas piļu un muižu parki: pagātne, tagadne un nākotnes perspektīvas”.

Elejas muižas parkā projekta ietvaros tiks atjaunotas vēsturiskās pastaigu takas, izbūvēts tiltiņš pāri dīķim uz pussalu, sakārtotas caurtekas, kā arī uzstādīti soliņi un atkritumu urnas. Tā kā parks pēdējos gados lielu popularitāti iemantojis tieši kāzinieku vidū, parkā tiks izveidoti divi vides objekti, kas atspoguļos mīlestības tēmu: viens ir skulptūra “Mīlestībai” sievietes veidolā, kas simbolizē romantisku mīlestību, otrs “Saruna”, kas ļaus cilvēkiem sarunāties, stāvot katram savā ūdenstilpnes krastā.

Projekta ieviešanas laiks: 2018.gada 1.marts līdz 2020. gada 29. februāris. Kopējais finansējums ir 692 346,78 eiro, tostarp ERAF finansējums – 588 409,75 eiro. Jelgavas novada pašvaldības projekta  daļa ir 208 591,32 eiro, no tās programmas finansējums 85% - 177 302,62 eiro; Jelgavas novada pašvaldības finansējums 10% - 20 859,13 eiro, valsts līdzfinansējums 5% - 10 429,57 eiro.

Prezentācijas:

LLI-313  Four Seasons Exciting Journey in Manor Parks/ 4SeasonsParks / Anita Škutāne

Elejas muižas parka projekta aktivitātes / Kristīne Dreija

Muižas parki - vēsture un apsaimniekošanas izaicinājumi / Kristīne Dreija

Zemgale Planning region (PP2) activities / Anna Builo-Hoļme

Project "Four Seasons Exciting Journey in Manor Parks" activities in Koknese Local Municipality / Ieva Rusiņa

Project "Four Seasons Exciting Journey in Manor Parks" activities in  Rokiškis Regional Museum / Inga Briedyte

Four Seasons Exciting Journey in Manor Parks „Įspūdinga kelionė dvarų parkais visus metus“ in Pakruojis District Municipality Administration / Orinta Ramanauskiene

attels