Foto

Lai novērstu tālāku ūdenstilpes aizaugšanu, tuvāko dienu laikā uzsāks dīķa tīrīšanu Glūdas pagasta Viesturciemā, pie mājas “Tutiķi” (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 54520030358).

Minētais dīķis Viesturciemā ir iedzīvotāju iemīļota peldvieta. Gadu gaitā 0,7 ha lielā dīķa gultne ir aizsērējusi, krasti apauguši, tādēļ bija nepieciešams veikt ūdenstilpes tīrīšanu, – veicot dūņu izcelšanu un ūdensaugu sakņu izrakšanu. Saknes ar traktortehniku tiks izceltas krastā un izlīdzinātas, tādējādi nostiprinot dīķa krastu un atjaunojot nogāzes.

Noslēdzoties iepirkuma procedūrai, noskaidrots, ka darbus veiks Jelgavas rajona Svētes pagasta māju "Žebri-Ozoliņi" J.Miķelsona zemnieku saimniecība "ŽEBRI".

Tīrīšanas darbu laikā dīķis peldētgribētājiem un atpūtniekiem nebūs pieejams.